WebAccess - nowy sposób na system HMI/SCADA

| Technika

WebAccess firmy Advantech to oprogramowanie HMI/SCADA pracujące w chmurze obliczeniowej, które bazuje na nowoczesnych technologiach internetowych. Zapewnia ono wysoką dostępność danych oraz krótki czas wdrażania projektów. Jest szczególnie polecane w przypadku tworzenia rozproszonych instalacji automatyki oraz w aplikacjach, gdzie konieczna jest integracja systemów produkcyjnych z Internetem rzeczy.

WebAccess - nowy sposób na system HMI/SCADA

Oprogramowanie zapewnia dostęp do danych, trendów, alarmów i logów - wszystko to przez przeglądarkę internetową i w czasie rzeczywistym! Użytkownik może korzystać z różnych grafik i animacji, dodatkowo WebAccess wspiera ponad 200 różnych protokołów komunikacyjnych i standardów przemysłowych. Pozwala to na pełną kontrolę i nadzór pracy sterowników, modułów we/wy i innych urządzeń wchodzących w skład systemów automatyki.

Wykorzystanie standardowych rozwiązań internetowych

WebAccess bazuje na architekturze sieciowej - system SCADA komunikuje się z urządzeniami automatyki w czasie rzeczywistym i dostarcza dane do klientów. Wykorzystanie Internetu zapewnia nadmiarowości i wysoką dostępność systemu.

SCADA działa jako centralny serwer bazy danych, zaś klienci, korzystając z różnych urządzeń - komputerów stacjonarnych, laptopów i innych urządzeń przenośnych - mają dostęp do informacji, mogą monitorować pracę systemu za pomocą statycznych obrazów i animowanych grafik, a także przekazywać na bieżąco logi gromadzone w centralnej bazie danych.

Interfejs pozwala operatorom na zmianę nastaw oraz potwierdzanie alarmów i wykonywanie innych działań w czasie rzeczywistym. Ci ostatni mogą dodatkowo korzystać z "cienkich klientów" (mniej wydajnych obliczeniowo i tańszych komputerów), mając dostęp do kompletnego interfejsu HMI/SCADA.

Menedżerskie pulpity sterujące

WebAccess zapewnia pulpity sterujące z funkcjami Business Intelligence, które dostępne są z dowolnej przeglądarki internetowej. Pozwalają one na analizę danych oraz wspierają menedżerów w podejmowaniu decyzji. W przypadku deweloperów WebAccess 8.0 stanowi zbiór narzędzi do projektowania widgetów i aplikacji oraz ich integracji z oprogramowaniem Excel.

Wykorzystanie HTML5 pozwala na efektywne prezentowanie informacji użytkownikom oraz daje możliwość dokonywania przez nich zmian. Do danych może mieć dostęp nieograniczona liczba klientów i to z dowolnego miejsca. Interfejs użytkownika pozwala na monitorowanie urządzeń końcowych i zachodzących procesów, a zintegrowane widgety dają szybki dostęp do kluczowych informacji dotyczących systemu - i to bez konieczności programowania.

Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania

WebAccess to niskie koszty eksploatacyjne - zdalne monitorowanie i sterowanie urządzeniami oraz procesami za pomocą przeglądarki internetowej zmniejsza wydatki na obsługę i konserwację. Telediagnostyka zmniejsza również liczbę zgłoszeń serwisowych oraz czas potrzebny na radzenie sobie z nimi dzięki możliwości szybkiej analizy stanu instalacji. System pozwala na identyfikację i usuwanie słabych punktów, zanim jeszcze staną się one kosztownymi problemami.

Do komunikacji z systemami sterowania wykorzystywany jest bezpieczny dostęp do sieci za pomocą połączenia internetowego, intranetowego lub nawet, zależnie od potrzeb, połączeń typu dial-up. Web Access można również zintegrować z istniejącymi systemami automatyki, w przypadku których wdrożenie technologii internetowej zmniejsza koszty eksploatacji.

Technologia Webaccess/HMI firmy Advantech znalazła swoją rolę także w zakresie Przemysłu 4.0, gdzie wspiera transfer danych pomiędzy komponentami IoT a systemem zarządzającym, dostarczając drivery komunikacyjne do ponad 450 sterowników PLC. Jest to idealne rozwiązanie HMI łączące w jedną całość gotową do użycia platformę z wydajnym oprogramowaniem zapewniające klientom oszczędność czasu i kosztów - dzięki WebAccess/HMI koszty implementacji są niższe o co najmniej 40%.

Oszczędność czasu w stosunku do tworzenia własnych systemów HMI/SCADA

"Czas to pieniądz" - hasło to dotyczy w szczególności inżynierii systemów automatyki. WebAccess to wiele rozwiązań, które pozwalają na skrócenie czasu poświęcanego na rozwój produktów. Użytkownicy mogą korzystać z predefiniowanych funkcji, takich jak alarmy, trendy, rejestrowanie, wyświetlacze i okna dialogowe, aby przyspieszyć stworzenie swojego systemu. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu platformy webowej łatwo jest pracować nad projektem zespołowo.

WebAccess umożliwia import plików AutoCAD DXF, bitmapowych, a także korzystanie z nowych technologii internetowych niezależnie od tworzonych aplikacji i to bez dodatkowych kosztów. Można również korzystać z istniejących usług sieciowych, co dodatkowo upraszcza i skraca czas stworzenia systemu.

Otwartość WebAccess

Dzięki trzem otwartym interfejsom WebAccess tworzy platformę dla Internetu rzeczy i zapewnia możliwość rozwoju nowych aplikacji na zasadzie "bottom-up". Dostęp do serwisu internetowego pozwala partnerom zintegrować dane z WebAccess w ich aplikacjach, zaś widgety z danymi mogą wyświetlać informacje bezpośrednio w aplikacjach. Zakres tych ostatnich może być kontrolowany bezpośrednio z pulpitu sterującego.

WebAccess API pozwala programistom pisać moduły DLL do wykorzystywania w aplikacjach Microsoft Windows, co zapewnia maksymalną elastyczność programistyczną. Jednocześnie możliwe jest generowanie raportów w oprogramowaniu Excel z wykorzystaniem predefiniowanych szablonów. Inżynierowie mogą dodatkowo tworzyć własne formaty sprawozdań - np. dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne, co daje możliwość pełnego monitorowania pracy stanu systemu.

WebAccess przewyższa funkcjonalnością standardowe systemy SCADA dzięki możliwości łatwej komunikacji z Internetem rzeczy poprzez chmurę. Dzięki temu integratorzy systemów mogą łatwo zapewniać wsparcie klientów korzystających z instalacji rozproszonych - np. w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetyce odnawialnej i wielu innych.

Podsumowanie

Klienci z branży przemysłowej coraz częściej poszukują rozwiązań alternatywnych do standardowych, bazujących na nowych technologiach informatycznych, co ma im pozwolić na stworzenie przewagi konkurencyjnej i korzystać z nowych modeli biznesowych. Rewolucja ta zachodzi również za sprawą technologii chmurowych, które pozwalają na szybszą i bardziej ekonomiczną implementację rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy - i to na skalę globalną. Platforma od sprawdzonego dostawcy gwarantuje wolną od ryzyka implementację systemów sterowania, komunikacyjnych oraz automatyki przemysłowej.

Advantech Europe BV
www.advantech.eu

Zobacz również