Elektryczność statyczna - ochrona urządzeń elektronicznych przed ESD - dla koordynatorów

| Szkolenie

Cel szkolenia Wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna na stanowisku koordynatora ESD. Zajęcia realizowane w oparciu o materiały szkoleniowe IPC, normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20-2007. Czas trwania Liczba godzin: 12 Program szkolenia Podstawowe informacje o wyładowaniach elektrostatycznych (ang. ESD) i przepięciach elektrycznych (ang. EOS) Teoria mechanizmów elektryzacji Elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ang. ESDS) Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi Wymagania dotyczące tworzenia i użytkowania stref zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ang. EPA) Wysokie napięcie w strefie EPA Odpowiedzialność pracowników za stosowanie środków ochrony Rola Koordynator ESD Szkolenia personelu Materiały szkoleniowe i instruktażowe IPC Omówienie wymagań dotyczących przeprowadzania audytów stref EPA Tworzenie raportów zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi Dokonywanie pomiarów i redagowanie sprawozdań Egzamin teoretyczno-praktyczny Szkolenie przeznaczone jest dla osób Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawujących kontrole w strefach EPA, audytorów ESD, pracowników przedsiębiorstw działających w branży elektronicznej. Korzyści dla uczestników Pozyskają wiedzę na temat wymogów związanych z zabezpieczeniem przed elektrycznością statyczną, niezbędną na stanowisku Koordynatora ESD Pozyskają wiedzę na temat przeprowadzaniaauditów stref EPAi tworzenia raportów Otrzymają podręcznik dydaktyczny Uzyskają imienny, międzynarodowycertyfikat IPC Uzyskają imienny certyfikat MEN

Elektryczność statyczna - ochrona urządzeń elektronicznych przed ESD - dla koordynatorów

http://www.ipctraining.pl/pokaz_produkt.php?id=88

Zobacz również