Altium Designer - Projektowanie PCB kurs kompleksowy

| Szkolenie

Organizator - Computer Controls  Sp. z o.o. - jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Altium i oferuje profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria. Kurs kompleksowy jest przeznaczony dla użytkowników, którzy są zaznajomieni z programem Altium Designer, pracowali bądź pracują na nim (w bieżącej lub w poprzednich wersjach), chcą rozszerzyć swoją wiedzę, bądź zamierzają wykorzystywać go profesjonalnie. Podczas zajęć omawiane będą zagadnienia obejmujące cały proces tworzenia płytki PCB - od schematu, poprzez projektowanie PCB, na generacji danych wyjściowych kończąc - w formie niezbędnej do jego skutecznego wykorzystania w pracy. Kurs odbędzie się w dniach 21-23 marca 2018 r. w siedzibie firmy Computer Controls przy ul. Budowlanych 1 w Bielsku-Białej. Szkolenie jest odpłatne, w cenie 2500 zł + VAT od osoby. Dla firm z ważną subskrypcją Altium przewidziana jest zniżka 20%. W cenie szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe w języku polskim, wyżywienie oraz parking.

Altium Designer - Projektowanie PCB kurs kompleksowy

http://www.ccontrols.pl/polski/Wsparcie/Szkolenia/Harmonogram-Szkolen.html