Elektryczność statyczna - ochrona urządzeń elektronicznych przed ESD - dla koordynatorów

| Szkolenie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej na stanowisku koordynatora ESD. Zajęcia realizowane są w oparciu o materiały szkoleniowe IPC, normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20-2007.

Elektryczność statyczna - ochrona urządzeń elektronicznych przed ESD - dla koordynatorów

Czas trwania - 12 godzin.
Termin i miejsce - 17-18 grudnia 2018 r., Włocławek.

Program szkolenia

 • Podstawowe informacje o wyładowaniach elektrostatycznych (ang. ESD) i przepięciach elektrycznych (ang. EOS)
 • Teoria mechanizmów elektryzacji
 • Elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ang. ESDS)
 • Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi
 • Wymagania dotyczące tworzenia i użytkowania stref zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ang. EPA)
 • Wysokie napięcie w strefie EPA
 • Odpowiedzialność pracowników za stosowanie środków ochrony
 • Rola Koordynator ESD
 • Szkolenia personelu
 • Materiały szkoleniowe i instruktażowe IPC
 • Omówienie wymagań dotyczących przeprowadzania audytów stref EPA
 • Tworzenie raportów zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi
 • Dokonywanie pomiarów i redagowanie sprawozdań
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawujących kontrole w strefach EPA, audytorów ESD, pracowników przedsiębiorstw działających w branży elektronicznej.

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskają wiedzę na temat wymogów związanych z zabezpieczeniem przed elektrycznością statyczną, niezbędną na stanowisku Koordynatora ESD
 • Pozyskają wiedzę na temat przeprowadzania audytów stref EPAi tworzenia raportów
 • Otrzymają podręcznik dydaktyczny
 • Uzyskają imienny, międzynarodowy certyfikat IPC
 • Uzyskają imienny certyfikat MEN

Zobacz również