Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C

| Szkolenie

W ramach szkolenia uczestnicy poznają od strony praktycznej efektywne techniki programowania współczesnych mikrokontrolerów na przykładzie rodziny STM32L4, poznają i przećwiczą tworzenie aplikacji wielomodułowych z zasadami dekompozycji aplikacji i użycia plików nagłówkowych, poznają także wybrane aspekty standardu C99/C11.

Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C

Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL.

Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 15 osób.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

 • znajomość języka C,
 • podstawowa znajomość mikrokontrolerów z rodziny STM32,
 • znajomość podstaw projektowania i programowania urządzeń z mikrokontrolerami.

Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w:

 • sprzęt własny:
  • komputer PC (notebook) z systemem operacyjnym Windows 10/8/7, 64- lub 32-bitowym,
  • dwa przewody połączeniowe USB A-miniB;
 • zainstalowane oprogramowanie narzędziowe (bezpłatne):
  • wersja ewaluacyjna Keil MDK-ARM (5.x) z dodatkami wg opisu w “Instrukcji instalacji oprogramowania”,
  • driver interfejsu debugowania ST-Link,
  • program emulatora terminala TeraTerm.

Zobacz również