STM32 – programowanie bez bibliotek

| Szkolenie

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie z programowania niskopoziomowego bezpośrednio na rejestrach mikrokontrolera. Praca na rejestrach powoduje, że kod jest mniejszy i łatwiejszy do zrozumienia, funkcje mieszczą się na jednym ekranie monitora, program wykonuje się szybciej.

STM32 – programowanie bez bibliotek

Czego się dowiesz?

 • jak łatwo zacząć programowanie STM32 bezpośrednio na rejestrach,
 • tworzenie projektu,
 • inicjalizacja sygnałów taktujących,
 • inicjalizacja linii we/wy GPIO,
 • obsługa systemu przerwań,
 • wykorzystanie SysTick’a,
 • konfiguracja i wykorzystanie układu USART.

Przeprowadzimy cztery ćwiczenia praktyczne na platformie STM32F051DISCOVERY:

 1. miganie diodą LED, obsługa przycisków,
 2. obsługa wyświetlacza alfanumerycznego LCD,
 3. obsługa komunikacji STM32 <-> PC poprzez USART,
 4. wykorzystanie przerwań.

Więcej informacji na stronie www.masters.com.pl.