Analiza korzyści płynących z aktualizacji oprogramowania Arm Keil MDK

| Technika

Oprogramowanie inżynierskie oferowane przez największego producenta technologii mikroprocesorów, jakim jest ARM, zapewnia z reguły subskrypcję, w której zakres wchodzi szereg dodatkowych korzyści. Aktywna subskrypcja zapewnia stały dostęp do wszystkich aktualizacji i najnowszych wersji programu, a także do stale aktualizowanych bibliotek urządzeń, projektów referencyjnych i innych zasobów, jak również wsparcia technicznego.

Analiza korzyści płynących z aktualizacji oprogramowania Arm Keil MDK

W związku z regularnym wprowadzaniem nowych rozwiązań w zakresie budowy i funkcjonalności mikroprocesorów, firma ARM jako twórca architektury i technologii stale aktualizuje oprogramowanie ARM Keil MDK. Udostępnia kilka razy do roku aktualizacje środowiska programistycznego (IDE), obsługującego największą liczbę urządzeń różnych producentów, a lista wspieranych procesorów jest ciągle uaktualniana o nowe wersje.

MDK jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem programistycznym stworzonym do mikrokontrolerów, których budowa oparta jest na technologii rdzeni Cortex-M i zawiera wszystkie komponenty potrzebne do tworzenia, kompilowania i debugowania aplikacji wbudowanych. W przypadku zakupu bezterminowej licencji ARM Keil klient otrzymuje 12-miesięczną subskrypcję w cenie produktu, którą może przedłużyć na następny rok za dodatkową opłatą.

Posiadanie subskrypcji pozwala na bezproblemowe pobieranie kolejnych wersji, a więc posiadanie zawsze najnowszej funkcjonalności produktu. W przypadku środowiska MDK możemy takie ulepszenia podzielić na kilka głównych grup. Dotyczą one: pracy kompilatora, oprogramowania pośredniego, zmian w zakresie działania μVision oraz debugowania, driverów i modeli (rys. 1).

Aktualizacje obejmują także likwidację "bugów programowych", przyspieszanie działania oraz reakcji na kod. Inżynierowie i deweloperzy pracujący w Arm cały czas doskonalą swój produkt, uwzględniając te cechy oraz dbając o jego certyfikację. W swojej pracy usprawniają również możliwości debuggera w zakresie odczytu informacji czy wizualizacji wyników pracy. Również drivery urządzeń debugingu ulegają ciągłym udoskonaleniom, co jest dostępne dla wszystkich adapterów debugowania ULINK i CMSIS-DAP. Nie bez znaczenia jest także ciągła aktualizacja dokumentacji i plików pomocy.

 
Rys. 1.

Dodawanie funkcjonalności

Funkcjonalność oprogramowania także się zmienia, w poprzednich wersjach dodawano np. obsługę Arm Cortex-M0/ M0+/M23 wykorzystującą nowe źródła znaczników czasu: SysTick i zegar systemowy RTOS. W innej dodano opcję debugowania "multi-core" czy pomiaru mocy za pomocą osobnego urządzenia ULINK. W ostatnich wersjach środowiska ARM Keil MDK v5.31 i v5.32 także nie jest inaczej.

Co nowego w MDK 5.31 i 5.32?

Aktualizacja MDK v5.31 zawiera kompilator Arm 6.14 i obsługuje nowe rdzenie ARM Cortex-M55. Jest również wydaniem poprawiającym błędy v5.30. Zawiera także ulepszoną wersję przeglądarki źródłowej. Wprowadzono zmiany w zakresie systemu plików, komponentów USB, sieciowych i graficznych oraz oprogramowania pośredniego "Middleware" 7.11.1. Ulepszona została edycja w obszarach roboczych obejmujących wiele projektów, w tym między innymi:

  • pliki otwarte w edytorze, ale nienależące do aktywnego projektu są oznaczone specjalną ikoną b_uv4_not_in_active_ project,
  • dynamiczne sprawdzanie składni i przeglądanie źródeł wyłączone są w przypadku plików, które nie są częścią aktywnego projektu, aby uniknąć konfliktów,
  • dodano okno "M-Profile Vector Extension" (rys. 2).
 
Rys. 2.

Debugowanie: sterowniki i modele

Dostępne są nowe funkcje i aktualizacje do adapterów debugowania ULINK i CMSIS-DAP. Fixed Virtual Platforms (FVP-szybkie modele) zaktualizowano do v11.10.22, a w przypadku adapterów debugowania innych firm dostępne są następujące aktualizacje:

  • sterowniki debugowania Segger J-Link 6.70e,
  • sterowniki debugowania Nuvoton NULink w wersji 3.02.6990.

W wersji 5.32 została poprawiona obsługa przepływu "CMSIS-Build", a także zostały zawarte aktualizacje kompilatora ARM 5 i 6. MDK v5.32 dostarczane jest z następującymi paczkami: ARM. CMSIS.5.7.0, ARM.CMSIS-Driver.2.6.1, Keil.MDK-Middleware.7.12.0, Keil. Compiler.1.6.3. Z kolei wirtualne platformy programowe (Arm Fixed Virtual Platforms) zostały zaktualizowane do wersji 11.12.38, a sama funkcjonalność μVision została rozbudowana o kilka praktycznych usprawnień dotyczących obsługi. Więcej informacji można znaleźć w uwagach do wydania: release notes, które zawsze opisują szczegółowo zmiany w każdej aktualizacji.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zalety płynące z posiadania aktywnej subskrypcji na oprogramowanie ARM Keil MDK, można jednoznacznie stwierdzić, że producent dokłada wszelkich starań, aby obsługa urządzeń Cortex-M różnych producentów była na najwyższym możliwym poziomie. Użytkownik ma dostęp do stale aktualizowanych bibliotek, driverów i paczek programowych. Taka sytuacja ma miejsce, gdyż ARM, będąc producentem technologii, najlepiej zna swoje produkty, a zatem udostępnia najlepsze rozwiązania, w możliwie krótkim czasie. Z kolei poprzez regularne wykonywanie aktualizacji deweloperzy mają dostęp do tych właśnie zasobów. Z punktu widzenia projektu aktualizacje pozwalają na bardziej sprawną pracę na aktualnych, najlepszych rozwiązaniach programowych. Pozwalają dodatkowo na obsługę najnowszych adapterów różnych firm, oszczędzając czas potrzebny na poszukiwanie właściwych rozwiązań. Funkcjonalność oprogramowania μVision jest także ciągle rozszerzana, zgodnie z potrzebami klienta. Z kolei debuger pozwala na wykonywanie analiz, podgląd zmiennych oraz graficzne przedstawienie wyników pracy. W poprzednich wersjach dodano wiele ważnych aktualizacji oraz ulepszeń, możemy do nich zaliczyć, na przykład, pomiar pobieranej mocy przy użyciu adaptera ULink plus (rys. 3), tak ważny z punktu widzenia rozwoju aplikacji IoT.

 
Rys. 3.


Grzegorz Cuber FAE Computer Controls

Computer Controls
tel. 33 485 94 90, www.ccontrols.pl

Zobacz również