Interfejsy przemysłowe firmy Texas Instruments

| Seminarium Artykuły

Termin: 27 Października 2010 Miejsce: Warszawa Informacje dodatkowe: Interfejsy przemysłowe mają szerokie zastosowanie w wielu systemach: automatyka przemysłowa, sterowanie procesami i silnikami, nie zapominając o transporcie oraz automatyce domowej. Celem niniejszego seminarium jest pokazanie na przykładach jakie wyzwania występują przy aplikacjach interfejsów przemysłowych. Duży nacisk będzie położony na nowowprowadzane technologie do standardu RS485; dodatkowo uwypuklimy zagadnienia izolacji galwanicznej oraz zabezpieczenia przed przepięciami. Agenda   9:00 - 9:45 Serializery z wejściem cyfrowym 10:00 - 10:45 Izolatory cyfrowe 10:45 - 11:00 Przerwa na kawę 11:00 - 11:45 Transceivery interfejsów przemysłowych 11:45 - 13:30 SymPol 13:30 - 14:00 Lunch 14:00 - 14:45 Przewodnik projektowania RS485 14:45 - 15:30 Zabezpieczenie przed przepieciami 15:30 - 16:15 ESD i translacja poziomów Szczegółowy opis prezentacji   1) Serializery z wejściem cyfrowym Wiele aplikacji komercyjnych i przemysłowych staje przed wyzwaniem podłączenia niskonapięciowych mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych (DSP) do wysokonapięciowych czujników, przełączników lub innych układów. W odpowiedzi na takie wymagania ta sesja wyjaśnia zasadę działania serializera z wejściem cyfrowym (DIS) oraz pokazuje na przykładach jak skonfigurować DIS dla nisko-, średnio- i wysokonapięciowych sygnałów wejściowych. Wskazano także w jaki sposób łatwo podłączyć szeregowy interfejs 5V serializera do mikrokontrolera zasilanego tylko z 3V 2) Izolatory cyfrowe Szczegółowa analiza dotycząca pojemnościowej izolacji galwanicznej, zasady działania i architektura, spodziewanego czasu życia i wpływu zewnętrznego pola magnetycznego i elektrycznego. 3) Transceivery interfejsów przemysłowych Wprowadzenie do różnych transceiverów przemysłowych, rozwiązanie RS485 ze zintegrowanym zabezpieczeniem nadnapięciowym, drajwery RS485 o dużym zakresie napięcia wspólnego oraz podejście do zintegrowanej izolacji galwanicznej. 4) SymPol Błędy skrzyżowania połączeń stanowią poważny problem w wielu systemach transmisji danych mogąc powodować przekłamania danych lub uszkodzenia układów. Instalacje sieciowe, często wykonywane przez słabo wykwalifikowanych pracowników podatne są na błędy połączeń, a ich identyfikacja i korekcja może być trudna, ponieważ nawet jedno skrzyżowane połączenie może mieć wpływ na całą sieć. Nowy typ transceivera znany jako SymPol stosuje sygnały o symetrycznej polaryzacji, co czyni układy niewrażliwe na błędy skrzyżowania. Sesja ta wyjaśnia działanie takiego transcievera, schemat sygnałowy, oraz sposób stosowania w nowych aplikacjach. 5) Przewodnik projektowania RS485 Przegląd standardu z opisem różnego typu terminacji, okablowania oraz kompromis między długością kabla i odległością transmisja a szybkością przesyłania. Różne podejścia do zastosowań izolacji galwanicznej i uziemienia. 6) Zabezpieczenie przed przepięciami Sieci przemysłowe muszą działać niezawodnie w trudnych warunkach otoczenia. Przejściowe przeciążenia elektryczne spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym, przełączaniem obciążeń indukcyjnych lub udarami przy włączaniu powodują przekłamanie transmitowanych danych oraz uszkodzenia szyny transceivera, jeśli nie zostaną zastosowane skuteczne środki w celu zmniejszenia ich wpływu. Sesja ta stanowi krótki przegląd trzech najczęściej stosowanych testów odporności na przepięcia, a także rekomenduje jak zabezpieczyć węzły sieci od realnie występujących procesów przejściowych. 7) ESD i translacja poziomów Przewodnik po układach translacji poziomów napięciowych Texas Instruments (dwukierunkowych z automatyczną detekcją) oraz układy zabezpieczeń przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) – jak czytać dane katalogowe i rozumieć specyfikacje Więcej informacji: www.ti.com

Interfejsy przemysłowe firmy Texas Instruments

Zobacz również