element14 definiuje problemy z jakimi zmagają się projektanci elektroniki

| Gospodarka Artykuły

Element14, portal dla inżynierów elektroników, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych oraz wszystkich entuzjastów i hobbystów, poinformował o wynikach przeprowadzonej analizy, przeprowadzonej przez niezależną organizację Technology Forecasters, Inc. (TFI), której celem było określenie najbardziej istotnych problemów związanych z pracą projektową w zakresie elektroniki, w czterech fazach cyklu projektowego: koncepcji, projektowaniu, prototypowaniu i uruchamianiu produkcji.

element14 definiuje problemy z jakimi zmagają się projektanci elektroniki

Analiza bada szereg czynników związanych z pracą projektową mających wpływ na ostateczny wynik, takich jak coraz większa presja czasu, niekompletna lub niedokładna informacja techniczna pochodząca z wielu źródeł, trudność w porównywaniu dostępnych rozwiązań technicznych oraz w znajdowaniu alternatyw.

W przygotowaniu analizy „Efektywne projektowanie: Zmiany w kierunku poprawy wydajności procesu projektowego”, poddano badaniu ankietowemu ponad 300 inżynierów elektroników zajmujących się konstruowaniem, o różnym wieku, z różnych branży i rejonów świata takich jak Ameryka, Europa i w krajach Azji i Pacyfiku. Zebrane dane tworzą unikalny obraz zjawisk z problemów, z którymi borykają się w codziennej pracy konstruktorzy.

„Zapytaliśmy inżynierów projektantów z całego świata, co jest im potrzebne, aby wydajność ich pracy była lepsza. Zdecydowana większość zasygnalizowała, że zbyt wiele czasu zajmują im czynności polegające na wyszukiwaniu informacji. Ich zdaniem w tym obszarze kryją się największe możliwości optymalizacji procesu projektowego”, powiedziała Pamela J. Gordon, dyrektor TFI. „Nasze spostrzeżenia potwierdzają istnienie w przemyśle elektronicznym potrzeb w zakresie usprawnienia procesu projektowego.”

Punkty zapalne w projektowaniu elektroniki

Analiza zauważa wysiłki czynione przez portal element14 na rzecz poprawy szybkości i jakości procesu projektowego, zapewnienia jednolitych zasobów materiałów technicznych, zwiększenia współpracy między poszczególnymi specjalistami pracującymi nad podobnymi zagadnieniami oraz nad poprawą dostępu do wiarygodnych źródeł wyszukiwania informacji. Kluczowe spostrzeżenia wynikające z ankiet to między innymi:

  • Ponad 70% inżynierów w dużym stopniu polega na informacjach uzyskiwanych z forów internetowych, blogów i społeczności online oraz współpracuje z innymi fachowcami, wymieniając się spostrzeżeniami na temat projektowania i podzespołów,
  • Inżynierowie spędzają ponad 50% czasu poświęcanego na projektowanie w Internecie, w pozostałej części czasu duży udział mają konsultacje z dostawcami, klientami i praca z narzędziami projektowymi,
  • Znaczna część respondentów uważa, że początkowe etapy projektowania są trudniejsze od pozostałych, średnio 41% czasu poświęcanego na projektowanie przypada na opracowanie koncepcji produktu,
  • Specjalistyczne informacje oraz dane na temat trwałości i czasu funkcjonowania elementów na rynku są najtrudniejszymi do uzyskania,
  • Brak zbiorczych narzędzi online oraz baz danych utrudnia dokonywanie wiarygodnych porównań.

Ankietowani respondenci dostarczyli także wielu spostrzeżeń na temat problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się podczas pracy z narzędziami online. Najczęsciej dotyczą one sytuacji, gdy muszą zapoznać się z dużą ilością informacji związanych z projektem, przy ograniczonych możliwościach dostępu do źródeł tych wiadomości. Problemem jest też bycie na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami prawnymi.

„Wyniki zawarte w analizie TFI podkreślają wartość, jaką mają kompleksowe narzędzia online takie, jak element14 knode, nasze unikalne, inteligentne narzędzie do wyszukiwania informacji, które umożliwia inżynierom przyśpieszyć proces projektowania na każdym z etapów. Efektem jest szybsze wprowadzanie wyrobów na rynek niż dawniej, bazujące na sile jaką daje globalna sieć”, powiedział David Shen, wiceprezes i dyrektor marketingu technicznego w firmie Farnell.

„Twórcy portalu element14 zobowiązali się wspierać inżynierów w pracy projektowej, badaniach i przygotowaniu produkcji, poprzez lepszy dostęp do najnowszych informacji z jednego centralnego miejsca. Jesteśmy dumni, że setki tysięcy specjalistów na całym świecie korzystają z powołanej przez nas społeczności i unikalnych narzędzi oraz możliwości współpracy z ekspertami i innymi projektantami. Liczba takich osób stale się zwiększa, a coraz więcej osób odkrywa wartość dodaną kryjącą się za naszą propozycją, w miarę jak rozszerzamy naszą ofertę w tym zakresie.”

Zwiększająca się liczba dostępnych narzędzi projektowych, usług oraz podzespołów i komponentów dostępnych poprzez element14 knode poprawia wydajność pracy i skraca czas wchodzenia produktów na rynek, w tym także usprawnia specyficzny tok postępowania i automatyzuje działania z nim związane. Portal dostarcza ponadto narzędzi projektowych, informacje aplikacyjne, projekty referencyjne, systemy operacyjne i stosy programowe. Inżynierowie mogą ponadto szybko i łatwo kupić potrzebne podzespoły do realizacji projektu i budowy prototypu oraz późniejszej produkcji.

„Zespoły projektantów na całym świecie zmagają się obecnie z rosnącą presją na to, aby znaleźć niezbędne do projektu informacje szybciej i często realizują kilka projektów równocześnie. Dlatego zawsze interesują się dostępem do usług związanych z poprawą efektywności łańcucha zaopatrzenia”, powiedział Shen.

„Społeczność związana z portalem element14 i knode jest w stanie rozwiązać wiele z tych problemów w sposób globalny, poprzez zapewnienie natychmiastowego dostępu do informacji pozwalających szybko projektować, badać i kupować produkty, usługi i oprogramowanie. Efektem są setki zaoszczędzonych godzin. Niektórzy mówią nawet, że serwisy te są rodzajem „Google dla inżynierów”, z uwagi na wartość, jaką wnoszą do ich pracy”.

Element14 knode łączy inżynierów z najlepszymi technologiami i źródłami kompetentnej informacji, takimi jak wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych firmy CadSoft, ekspertami pracującymi u wiodących na świecie dostawców półprzewodników, jak na przykład Analog Devices, Texas Instruments, Altera, Microchip, NXP oraz Micrium.

Inżynierowie mogą ponadto skorzystać z zasobów Learning Centre – bazy danych zawierającej informacje aplikacyjne, dokumentację techniczną dla szerokiego zakresu technologii i komponentów. Dużym powodzeniem cieszą się także materiały dotyczące zmian prawnych mających wpływ na pracę projektantów elektroniki oraz panele pozwalające pytać ekspertów, oglądać materiały szkoleniowe wideo.

Wyniki przeprowadzonej ankiety są dostępne na stronie www.element14.com/designstudy.

Zobacz również