Konferencja Smart Grid Efektywne Systemy w Energetyce

| Konferencja Artykuły

Termin 25.04.2012 Miejsce Sosnowiec Organizator Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne Ul. Braci Mieroszewskich 124 41 - 219 Sosnowiec Kontakt Wojciech Rabsztyn - Menedżer Projektu tel. 510 031 669 e-mail: wojciech.rabsztyn@exposilesia.pl Opis Tematyka Konferencji skupia się wokół najnowszych technologii i produktów służących rozwiązywaniu problemów deficytu pierwotnych źródeł energii, niskiej efektywności wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej oraz świadomym i racjonalnym gospodarowaniu energią. Konferencja będzie podzielona na trzy sesje tematyczne: "Systemy przesyłania energii elektrycznej" "Osprzęt stosowany w instalacjach elektroenergetycznych" "Przyrządy pomiarowe w energetyce" Prelegenci to przedstawiciele następujący firm: Energa Operator S.A. TAURON Dystrybucja GZE S.A. Landis Gyr ETI Polam Sp. z o.o. Mikronika, KCSP S.A. Apator Pafal S.A. Innovation Technology Group S.A. WASKO S.A. Na mocy porozumienia pomiędzy Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów a Expo Silesia Prezydent Miasta Sosnowiec wygłosi referat nt. "Implementacja technologii Smart Grid dla systemu zarządzania energią w budynkach municypalnych gminy Sosnowiec" Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Głównego Instytutu Górnictwa Agenda konferencji oraz formularze uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej: www.expocable.pl

Konferencja Smart Grid Efektywne Systemy w Energetyce
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie