Micronas w tarapatach

| Gospodarka

W lutym firma Micronas poinformowała o kłopotach, jakie spółka przechodziła w 2006 roku. Jednak obecny rok może być jeszcze większym wyzwaniem dla tego dostawcy elementów elektroniki użytkowej i samochodowej. Szwajcarzy zapowiedzieli, że w związku ze słabymi wynikami w najbliższym czasie przeprowadzą rewizję planów i podejmą próbę wypracowania nowej strategii na najbliższe miesiące.

Micronas w tarapatach

Czy firma, bądź jej część zostanie sprzedana konkurencji lub jednej z prywatnych grup kapitałowych, mającej ochotę zaistnieć na rynku półprzewodników? Kierownictwo podaje jedynie, że rozważa wiele możliwości i przeprowadza obecnie szczegółową analizę funkcjonowania firmy, której wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości pod koniec roku. Kluczowy dla spółki rynek telewizorów kineskopowych przechodzi obecnie gwałtowne zmiany, ponieważ użytkownicy rezygnują z wyświetlaczy kineskopowych na rzecz płaskich paneli telewizyjnych. Recesja na rynku dotknęła sekcję elektroniki użytkowej firmy, w związku z czym od kilku kwartałów ciąży na spółce presja na wzrost sprzedaży produktów przeznaczonych dla szybciej rozwijających się zastosowań.

Statystyki

Rys. 1. Dochody firmy Micronas w milionach franków szwajcarskich

Przychody spółki w drugim kwartale spadły o blisko 6% do 142,3 mln dol. wobec 150,5 mln dol. w I kwartale, oraz o blisko 10% ze 157,7 mln dol. rok do roku. Firma obarcza pogorszeniem sytuacji dział elektroniki użytkowej oraz poinformowała o lepszych wynikach drugiej, mniejszej sekcji układów scalonych dla elektroniki samochodowej. Jednak nawet tam, osiągnięty zysk operacyjny był tylko na poziomie z poprzedniego kwartału.

Co więcej, słabe wyniki sprzedaży zaszkodziły nie tylko zyskom, ale również marżom, które w drugim kwartale spadły do 48,4% z 53,3% w pierwszym kwartale. Natomiast straty netto w analogicznych kwartałach wyniosły odpowiednio 9,2 i 8,31 mln dol.

Chociaż wyniki finansowe drugiego kwartału okazały się gorsze niż w poprzedniego, ważniejsza jest zasadnicza różnica w stosunku do poprzedniego roku. Przykładowo, Micronas osiągnął przychód 292,8 mln dol. w pierwszej połowie 2007 roku, co jest wynikiem o 14% gorszym niż w analogicznym okresie 2006 roku, kiedy to przychód wyniósł 341,8 mln dol.

W pierwszej połowie tego roku wzrosły także straty netto firmy, do 17,5 mln dol. wobec 3,3 mln dol. w analogicznym okresie roku 2006. Micronas poinformował, że straty te wynikają z nakładów poniesionych na stworzenie oddziałów firmy w Stanach Zjednoczonych.

Możliwe rozwiązania

Rys. 2. Analiza sprzedaży firmy Micronas

Micronas nie podaje szczegółów odnośnie analizowanych rozwiązań, jednak spółki będące w podobnej sytuacji brały pod uwagę np. pozbycie się niektórych oddziałów firmy. Jedną z prawdopodobnych opcji jest sprzedaż sekcji elektroniki użytkowej, która, mimo zapewnienia ponad 2/3 dochodów spółki, hamuje wzrost przychodów. Według prognoz firmy, sekcja elektroniki użytkowej osiągnie w trzecim kwartale przychody w wysokości ok. 93 do 97 mln dol. oraz stratę operacyjną na poziomie od 37 do 39 mln dol. Drugim wariantem jest sprzedaż bardziej zyskownej sekcji elektroniki samochodowej, jednak taki podział firmy mógłby doprowadzić do jej upadku. Spółka prognozuje, że dział samochodowy wypracuje w 3. kwartale zysk operacyjny w wysokości od 8,3 do 10 mln dol. i przychody na poziomie od 44 do 48 mln dol.

W związku z podjętymi w stosunku do klientów zobowiązaniami odnośnie wsparcia technicznego swoich produktów, firma nie planuje na razie ciąć kosztów poprzez redukcję zatrudnienia ani nie zamierza przeprowadzać znaczących zmian strukturalnych do momentu zakończenia analizy działalności spółki.

Grzegorz Michałowski