wersja mobilna
Online: 490 Wtorek, 2018.01.16

Biznes

Unia Europejska przeznaczy 16 mld euro na rozwój polskich przedsiębiorstw

wtorek, 26 maja 2015 12:05

Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w latach 2014-2020 polskie firmy będą mogły ubiegać się o unijne dofinansowanie warte łącznie 16 mld euro. Środki dostępne będą między innymi za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych oraz programów krajowych "Inteligentny Rozwój" i "Polska Wschodnia". Ponadto przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać pieniądze przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, dotyczące gospodarki odpadami oraz na rozwój sieci szerokopasmowych. Zatem łączna wartość dotacji dla firm może znacznie przekroczyć wymienioną kwotę.

Największy program finansowego wsparcia to "Inteligentny Rozwój". W ramach tego programu na początku maja ruszył pierwszy konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw trafi 1,6 mld zł. Do konkursu przystąpić można do końca bieżącego roku. W przypadku dużych przedsiębiorstw przewidziano odrębny nabór wniosków konkursowych, który rozpocznie się w październiku. Pula dotacji wyniesie w tym przypadku 750 mln zł. Kolejny konkurs - z budżetem ok. 500 mln zł - przewidziany dla małych, średnich i dużych firm, potrwa do 22 czerwca. W przypadku obu konkursów finansowane mogą być samodzielnie przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

Obecnie firmy mogą starać się unijne dofinansowanie projektów obejmujących technologie stosowane w przemyśle lotniczym. Z programu "Inteligentny Rozwój" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przewidziało na ten cel 400 mln zł. Wnioski przyjmowane są jeszcze do 17 lipca. W lipcu NCBiR ogłosi następny konkurs, tym razem dla branży medycznej, z sektorowego programu "Innomed", którego budżet wynosi 300 mln zł.

Także w lipcu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza ogłosić konkurs dla małych i średnich firm, dotyczący bonów na innowacje. Od sierpnia będą one mogły ubiegać się o finansowanie usług realizowanych przez ośrodki naukowe i przyczyniających się do rozwoju ich produktów. Na ten konkurs z programu "Inteligentny Rozwój" przeznaczone zostanie 46,1 mln zł. Poza tym PARP zamierza, wykorzystując środki unijne, wspierać małe i średnie firmy zainteresowane wejściem na giełdę. Miałoby to objąć usługi doradcze i analizy rynkowe. Budżet najbliższego takiego konkursu wyniesie 10 mln zł, a wnioski będą przyjmowane od stycznia 2016 r.

Ponadto, również w ramach programu "Inteligentny Rozwój" zaplanowano wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup infrastruktury produkcyjnej. W sierpniu będzie można ubiegać się o wsparcie dla projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do uruchomienia produkcji nowych wyrobów lub usług. Łącznie dostępna będzie kwota 500 mln zł. Dodatkowo, od października można będzie starać się o kredyty na innowacje technologiczne - suma kredytów może wynieść 303 mln zł.

Od sierpnia bieżącego roku konsorcja naukowe razem z przedsiębiorstwami będą też mogły otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem strategicznych programów badawczych, w tym m.in. InnoChem - dla sektora chemicznego, InnoMetal - dla branży stalowej oraz InnoICT - dla branży teleinformatycznej. W 2015 r. przewidziano na te działania 120 mln zł.

Dla pięciu województw - lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego - na lata 2014-2020 przeznaczony jest program "Polska Wschodnia", który dysponować będzie środkami w wysokości 2,35 mld euro, czyli przeszło 9 mld zł. Ma on wspomagać m.in. powstawanie i rozwój start-upów, tworzenie innowacyjnych produktów i usług oraz zagraniczną ekspansję firm.

Oprócz dofinansowania pochodzącego z Unii Europejskiej przedsiębiorcy będą mogli korzystać również z pieniędzy krajowych. Na krajowych środkach opiera się program GO_GLOBAL.PL wspierający we wchodzeniu na rynki światowe firmy, które zrealizowały już projekty rozwojowe i mają wyniki badań gotowe do komercjalizacji. W 2015 r. dostępne będzie od 3 do 5 mln zł.

źródło: onet.biznes

 

World News 24h

wtorek, 16 stycznia 2018 20:07

Meizu unveiled its plans for 2018 as well as gave a summary of last year’s performance. During the Yang Zhe is reported to have shared some of the adjustments the company would be making this year to the media. The company plans to rebuild the brand image and also create a new design style. The Meizu Exec also disclosed that the company wants to re-engineer its high-end market and would focus more on the high-end market. In terms of products, Meizu plans to collaborate with Qualcomm and Samsung in 2018 in order to propel its ambitious drive to target the market with high-end products this year. The focus here would be on the aspect of chipsets.

więcej na: www.gizmochina.com