Najważniejsze cechy aparatury pomiarowej według badań w USA

| Gospodarka Artykuły

Firmy elektroniczne, zarówno produkcyjne, projektowe, serwisowe, jak i inne, nie byłyby w stanie sprawnie prowadzić działalności bez niezawodnej, precyzyjnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Inżynierowie w Stanach Zjednoczonych wypowiedzieli się w ankietach na temat najważniejszych cech, funkcji i kryteriów selekcji przy wyborze nowego sprzętu pomiarowego do firmy, relacjonował serwis EETimes. Wymienili oni także istotne dla nich obszary, w których sprzęt wymaga usprawnień lub poprawy. Wśród najważniejszych cech, a jednocześnie kryteriów wyboru aparatury pomiarowej, respondenci wymienili dokładność pomiaru, cenę oraz jakość i niezawodność urządzeń.

Najważniejsze cechy aparatury pomiarowej według badań w USA

Cechy te, oprócz tego, że są istotne przy zakupie nowego sprzętu, to również obszary, co do których inżynierowie oczekują podwyższenia standardu lub usprawnień w nowych wersjach urządzeń. Na dalszych miejscach znalazły się takie cechy urządzeń, jak wygoda używania, wydajność, systemy komunikacji czy marka.

Po pierwsze precyzja

Nie powinno raczej dziwić, że jako najważniejszą cechę sprzętu pomiarowego niemal 82% respondentów wskazało dokładność pomiaru. Z drugiej strony tylko 27% z nich uznało, że w tym obszarze istotna jest poprawa parametrów przy wprowadzaniu na rynek nowych wersji urządzenia pomiarowego. Może to oznaczać, że dla wielu inżynierów precyzja pomiaru oferowana przez posiadaną już aparaturę kontrolno-pomiarową jest wystarczająca.

Oczekiwania respondentów serwisu EETimes co do zmian w zakresie sprzętu pomiarowego w największym stopniu koncentrują się wokół ceny, co oznacza, że dla wielu inżynierów urządzenia te są nadal zbyt drogie. Jest wprawdzie na rynku dostępny tani sprzęt pomiarowy, wytwarzany po bardzo niskich kosztach przy użyciu najprostszych sposobów wytwórczych przez tzw. makerów, ale tego typu wyroby nie kwalifikują się do warsztatu profesjonalistów. Ogólnie rzecz biorąc relacja jakości do ceny dla sprzętu pomiarowego znaczenie się ostatnio poprawiła, jednak inżynierowie w USA mają w tym względzie niezmiennie spore oczekiwania.

Kolejne kryterium wyboru dobrego sprzętu pomiarowego - jego jakość i niezawodność - za najbardziej istotne uznało 57% respondentów. Niezawodność urządzeń, a więc zapewnienie, że będą działać precyzyjnie i sprawnie przez długie lata użytkowania, jest szczególnie ważna dla inżynierów testowania produkcji, inżynierów produktu oraz elektroników projektantów i programistów. Co ciekawe niewielką wagę elektronicy przykładają do marki producenta urządzenia pomiarowego. Tylko 15% z nich wskazało markę za istotne kryterium przy zakupie aparatury kontrolno-pomiarowej.

Tabela 1. Które z pięciu poniższych kryteriów są najważniejsze dla ciebie lub twojego zespołu przy wyborze urządzeń pomiarowych dla waszej firmy
Łączna liczba ankietowanych 418
Brak odpowiedzi 33
Dokładność pomiaru 81,6%
Cena 74,5%
Jakość/niezawodność 56,9%
Łatwość używania/interfejs 41,6%
Wydajność/prędkość 36,9%
Dokumentacja/wsparcie 34%
Szerokość pasma 31,4%
Integracja ze sprzętem użytkownika 29,1%
Przydatność dodatkowych funkcji 21,6%
Łatwość nauki obsługi 16,1%
Marka 15,1%
Liczba kanałów 13,5%
Możliwość modernizacji 8,6%
Śledzenie, raporty i systemy komunikacji 5,5%
Wbudowane narzędzia 4,2%
Inne 1.3%

Odmienne potrzeby różnych środowisk

Dodatkowa ankieta pozwoliła uzyskać odpowiedzi na pytanie, jakie kryteria wyboru sprzętu mają znaczenie w konkretnych specjalizacjach zawodowych elektroników. Okazuje się, że precyzja pomiaru jest cechą najważniejszą we wszystkich grupach inżynierów. Cena urządzeń liczy się najbardziej dla inżynierów produktu i wsparcia produktu, w tym tych odpowiedzialnych za opis cech i zastosowań produktu (93%), natomiast w najmniejszym stopniu ma ona znaczenie dla inżynierów symulacji (50%).

Kolejna cecha to integracja aparatury kontrolnej z pozostałym wyposażeniem elektronika. Najbardziej liczy się ona dla inżynierów produkcji testowej, co potwierdził co drugi ankietowany, a najmniej dla projektantów, z których tylko 18,6% uznało tę cechę za istotną przy wyborze nowego sprzętu. W badaniu przeprowadzonym przez serwis informacyjny w lecie i na początku jesieni bieżącego roku udział wzięło 418 inżynierów.

Marcin Tronowicz