Kolejne seminarium ASTOR dla edukacji

| Gospodarka Artykuły

W tym roku tematem przewodnim seminarium jest Przemysł 4.0, idea, która powinna inspirować nie tylko świat przemysłu, ale i system kształcenia obecnych studentów, a przyszłych inżynierów. Polski przemysł wciąż ma do opanowania pewien zakres nowoczesnych technologii związanych ze zmianami w organizacji produkcji, by móc pewnie przejść o krok dalej.

Kolejne seminarium ASTOR dla edukacji

Przejście na "poziom 4.0" wymaga również dużych inwestycji w wykształcenie menedżerów i inżynierów wystarczająco kompetentnych, by wdrażać i utrzymywać najnowsze technologie.

Zaproszeni prelegenci wymienią się ze zgromadzonymi przedstawicielami uczelni i szkół technicznych swoimi praktykami i doświadczeniami współpracy z przemysłem oraz prowadzenia projektów edukacyjnych czy badawczych wspólnie z firmami przemysłowymi. Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2016 w Krakowie.