Światowy rynek nanorurek węglowych będzie rósł rocznie o prawie 18%

| Gospodarka Artykuły

Jak raportuje Research and Markets globalny rynek nanorurek został wyceniony na 1250 mln dolarów w 2015 roku i w okresie 2016-2025 oczekiwany rozwój tego rynku kształtować się będzie na poziomie 17,9% rocznie. Według raportu rynek pojedynczych nanorurek węglowych (single-walled carbon nanotubes) osiągnąć ma w roku 2018 wartość 689,35 mln dolarów, rosnąc o 22,5% rocznie. Obecnie nanorurki węglowe stanowią około 28% całego rynku nanomateriałów.

Światowy rynek nanorurek węglowych będzie rósł rocznie o prawie 18%

Możliwości produkcyjne w zakresie nanorurek węglowych są najwyższe w regionie Azji i Pacyfiku, a następnie w Ameryce Północnej i Europie, i stan ten będzie najprawdopodobniej nadal utrzymany. Globalny rynek nanorurek węglowych jest zdominowany przez kilku dużych dostawców działających w różnych gałęziach przemysłu. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba firm produkujących nanorurki węglowe ulegnie podwojeniu.

źródło: Solid State Technology