LabView w motoryzacji

| Gospodarka Artykuły

Przemysł motoryzacyjny to ważny rynek dla wielu producentów elektroniki i aparatury pomiarowej. Co więcej, jego kondycja w Polsce w ostatnich latach utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, co powoduje zwiększone zainteresowanie ze strony dostawców produktów i usług. W trend ten włączyła się firma National Instruments organizując w Katowicach konferencję poświęconą systemom testowania dla branży motoryzacyjnej.

LabView w motoryzacji

Automotive Days in Eastern Europe to cykl spotkań organizowanych w kilku krajach naszego rejonu Europy o wspólnej tematyce i zbliżonym programie, ale z udziałem oryginalnych referatów i materiałów. Główną tematykę prezentacji stanowiły wdrożone przykłady zastosowania środowiska LabView i sprzętu z oferty National Instruments w aplikacjach związanych z motoryzacją. Pokazywano realizacje zrealizowane przez partnerów NI. Wśród nich omówiono projekty firm Sumitomo Electric Bordnetze, Konrad Technologies, Elcom, Datalan, Mapro Technologies i Veritech. Wdrożenia polegały m.in. na testowaniu systemów elektronicznych samochodów, pomiarze hałasu zewnętrznego pojazdów, weryfikowaniu poprawności wykonania wiązek kablowych oraz badaniu układów przełączających dużych mocy. Omawiano typowe problemy, jakie występują w instalacjach elektronicznych i elektrycznych w pojazdach i możliwości szybkiego, zautomatyzowanego weryfikowania poprawności systemów określanych jako automotive.

Sukces dzięki praktyce

Wszystkie prezentacje dokładnie przedstawiały szczegóły techniczne wykonanych projektów, a możliwość zadawania pytań na koniec prelekcji pozwalała rozwiać wszelkie wątpliwości gości. Słuchacze chętnie korzystali z szansy dyskusji z osobami specjalizującymi się w LabView, zmieniając wykłady w otwarte forum dyskusyjne. Zjawisko to jest ostatnio coraz częściej spotykane na konferencjach organizowanych przez National Instruments. Jednakże jest ono wyrazem sukcesu, jakim są kolejne spotkania przygotowywane przez firmę. Na każde z nich przychodzi coraz więcej osób, które usatysfakcjonowane prezentowaną wiedzą starają się uczestniczyć także w następnych imprezach.

Realia LabView

Aktualnie klientami NI są głównie firmy średnie i duże, gdyż koszt początkowy zakupu tego oprogramowania jest dosyć wysoki. Na rynku funkcjonują także zakłady, które od lat używają programów National Instruments i konsekwentnie realizują kolejne wdrożenia produktów tego producenta. Bywa też tak, że firmie zależy na zastosowaniu tego samego sprzętu w dalszych projektach, czego zazwyczaj nie da się osiągnąć przy użyciu samodzielnych urządzeń, takich jak specjalizowane oscyloskopy czy analizatory widma. Znacznie większą elastyczność, choć przy nieco wyższych kosztach, oferują rozwiązania bazujące na środowisku LabView.

Ponadto firma National Instruments aktywnie wspiera uczelnie techniczne, zachęcając je do wprowadzania LabView do programu nauczania. Studenci poznają to środowisko, a ze względu na prostotę jego obsługi, chętnie je wykorzystują w swoich pracach dyplomowych. Prowadzi to do powiększania się kadry inżynierskiej, która umie posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem NI.

Marcin Karbowniczek

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie