wersja mobilna
Online: 637 Piątek, 2018.03.23

Biznes

Inwestycje w IoT wciąż rosną

środa, 20 września 2017 12:35

Firma IDC opublikowała długookresową globalną prognozę wzrostu środków przeznaczanych na produkty związane z technologią IoT - stwierdzono, że w 2016 roku na całym świecie wydano łącznie 737 mld dolarów na przedsięwzięcia związane z Internetem Rzeczy w zakresie zakupu i rozwoju układów sprzętowych, oprogramowania oraz usług. Według przewidywań kwota ta będzie wciąż wzrastać ze skumulowaną roczną stopą wzrostu na poziomie 15,6%, osiągając w 2020 roku wartość 1,29 biliona dolarów.

Znaczną część środków wydanych w 2016 roku przeznaczono na zakup urządzeń wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych (102 mld dolarów) oraz w logistyce (56 mld). Branża logistyczna przeznaczyła pieniądze przede wszystkim na zakup urządzeń oraz systemów służących do monitorowania transportu.

Internet Rzeczy IoTRaport przewiduje również, że do 2020 roku wartość środków wydawanych na zakup urządzeń IoT przeznaczonych do śledzenia ruchu pojazdów i towarów wzrośnie niemal trzykrotnie, zaś w tym samym czasie 90% pojazdów firmowych wyposażonych będzie w systemy umożliwiające zdalne zarządzanie flotą.

Urządzenia IoT szybko zdobywają popularność w branży logistycznej przede wszystkim dlatego, że pozwalają znacznie obniżyć całkowite koszty transportu. Firma Globe Tracker, jeden z głównych producentów tego typu układów, informuje, powołując się na badania naukowe, że przedsiębiorstwo stosujące zaawansowane narzędzia monitorowania transportu jest w stanie zaoszczędzić dzięki temu od 300 do 1000 dolarów na jednym przesyłanym kontenerze.

 


World News 24h

piątek, 23 marca 2018 07:54

Synopsys, Inc. announced it has acquired Silicon and Beyond Private Limited, a provider of high-speed SerDes technology used in data intensive applications such as machine learning, cloud computing, and networking. This acquisition demonstrates Synopsys’ continued focus on next-generation SerDes solutions, addressing the need for greater amounts of reliable data transfer between chips, backplane, and extended range optical interconnects.

więcej na: news.synopsys.com