wersja mobilna
Online: 521 Sobota, 2018.03.24

Biznes

Polskie startupy daleko od liderów

czwartek, 21 września 2017 07:48

Startupy uznawane są za istotny element budowania innowacyjnej gospodarki, na które w Polsce skierowany jest pokaźny strumień finansowania wspierający ich rozwój. Firmy takie się rozwijają, ale zdaniem Deloitte wciąż daleko im do światowych liderów. W minionym roku w Polsce wzrosła m.in. średnia wartość inwestycji w fazie later-stage (późnego wzrostu) z 900 do 1833 tys. euro. Nieznacznie wzrosły również całkowite wydatki na badania i rozwój w odniesieniu do PKB.

W obszarze regulacji prawnych pozycja naszego kraju nie zmieniła się. Dobre oceny na tle innych krajów Polska zyskała ponadto w zakresie łatwości wymiany międzynarodowej, a także dostępności wsparcia prac B+R. Zwiększyła się również liczba nowych pomysłów biznesowych i zaangażowanie wynalazców w zakresie ochrony własności intelektualnej. Jednym z lepiej ocenionych czynników jest zaangażowanie otoczenia instytucjonalnego w rozwój tego sektora.

W Polsce niski jest natomiast poziom kapitału społecznego, na który składa się m.in. zaufanie, respektowanie wzajemnych zobowiązań czy zaangażowanie w życie wspólnotowe, które jest jeszcze niższe niż przed rokiem. Może to ograniczać dopływ technologicznych i biznesowych talentów spoza kraju.

Średnia dojrzałość Polski w obszarach Branże, w których startupy prowadzą działalność
Źródło finansowania działalności startupów Etap cyklu życia startupu
 


World News 24h

piątek, 23 marca 2018 20:02

Samsung Electronics Co Ltd shareholders approved a stock split making it easier for retail shareholders to hold shares in the tech giant, at an annual meeting also dogged by concerns about global trade tensions. The meeting showcased changes the South Korean firm has made in recent years to build investor goodwill, such as strengthening its dividend policy to share the fruits of a memory chip boom that underpinned record profits in 2017.

więcej na: uk.reuters.com