Intersil rozpocznie działalność jako Renesas Electronics America w styczniu 2018 roku

| Gospodarka

Renesas Electronics Corporation, dostawca zaawansowanych rozwiązań półprzewodnikowych, ogłosił integrację Intersil Corporation jako podmiotu prawnego oraz realizację polityki dotyczącej brandingu, co jest następstwem przejęcia Intersila w lutym 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. Intersil Corporation ma działać na rynku pod nazwą Renesas Electronics America Inc. Finalizacja integracji amerykańskiego Renesasa to znaczący krok w całym procesie wchłaniania Intersila. Procedury integracyjne w Japonii i Korei mają się zakończyć również koło 1 stycznia. Pozostałe jednostki przejmowanej firmy mają zostać w pełni zintegrowane w najbliższej przyszłości.

Intersil rozpocznie działalność jako Renesas Electronics America w styczniu 2018 roku

- Obietnica integracji firm Renesas i Intersil zaczęła się już urzeczywistniać, ponieważ zaczęliśmy działać jako jedna firma. W pełni łączymy nasze portfolia, technologie i talenty, aby zmaksymalizować synergistyczny potencjał akwizycji. W rezultacie jesteśmy w stanie objąć naszą działalnością szeroko zakrojony rynek, dostarczając kompletne rozwiązania systemowe - powiedział Necip Sayiner, wiceprezes Renesas, prezes Renesas Electronics America oraz prezes, dyrektor generalny Intersila.

Celem integracji Renesasa i Intersila jest wyjście poza zarządzanie japońskocentryczne i stworzenie firmy prawdziwie globalnej, która będzie działać jako jeden ogólnoświatowy podmiot - "One Global Renesas".

źródło: electroiq.com

Zobacz również