wersja mobilna
Online: 624 Piątek, 2018.03.23

Biznes

Wzrost popularności technologii PoE wymusza potrzebę jej standaryzacji

piątek, 16 lutego 2018 12:34

Coraz więcej różnego typu urządzeń korzysta z technologii PoE (Power Over Ethernet), czyli możliwości zasilania poprzez interfejs Ethernet. Rozwiązanie takie napotkać można nie tylko w typowych urządzeniach sieciowych, ale również m.in. w systemach kontroli dostępu, oświetleniu LED czy układach loT.

Określenie PoE nie jest jednak zastrzeżone dla żadnego konkretnego podmiotu lub organizacji, przez co na rynku pojawia się cała masa produktów wyposażonych w tę funkcjonalność o całkowicie odmiennych specyfikacjach. Różni producenci stosują własne implementacje tej technologii, nie zawsze charakteryzujące się wzajemną kompatybilnością.

Propozycję szczegółowej specyfikacji technologii PoE opublikowano w dokumencie IEEE Ethernet Standard, 802.3-2015 - Rozdział 33. - Data Terminal Equipment (DTE) Power via Media Dependent Interface (MDI). Sam termin nie został wprawdzie wspomniany we właściwym tekście dokumentu, umieszczono go jednak w wykazie słów kluczowych. Bazując na treści tego dokumentu, opracowano program certyfikacji urządzeń PoE, będący niejako odpowiedzią na potrzeby rynku związane z rosnącą popularnością tej technologii.

Switch sieciowy PoEAutorem tej inicjatywy jest Ethernet Alliance, założona przez producentów sprzętu sieciowego organizacja nonprofit mająca na celu wspieranie rozwoju technologii Ethernet. Nadawany przez Ethernet Alliance certyfikat PoE stwierdza, że urządzenie spełnia wymogi standardu IEEE 802.3. Jest to informacja niezwykle ważna dla użytkownika, ponieważ w dużym stopniu gwarantuje brak kłopotów z kompatybilnością oraz interoperacyjnością produktu w środowisku sieciowym. Urządzenia o specyfikacji całkowicie lub częściowo niezgodnej ze standardem IEEE 802.3 mogą zakłócać pracę całej sieci, np. z powodu braku ograniczeń prądowych, nieodpowiedniego napięcia zasilania lub niezgodności innych podstawowych parametrów elektrycznych.

Potwierdzeniem uzyskania certyfikacji PoE jest umieszczone na produkcie logo z oznaczeniem Ethernet Alliance, spis wszystkich certyfikowanych urządzeń znaleźć można również w witrynie internetowej tej organizacji. Stosuje się dwa rodzaje oznaczeń dla odmiennych grup produktów: PD (Powered Devices) oraz PSE (Power Sourcing Equipment). Kategoria PSE zawiera urządzenia mogące być źródłem zasilania w sieci (np. przełącznik sieciowy), zaś terminem PD oznacza się wszystkie układy wykorzystujące port Ethernet jako źródło zasilania. Umieszczone w logo oznaczenie liczbowe informuje również o poziomie maksymalnego poboru mocy. Jeśli liczba umieszczona na źródle zasilania (PSE) jest większa lub równa tej umieszczonej na odbiorniku (PD), użytkownik może mieć pewność, że odbiornik będzie prawidłowo zasilany.

Damian Tomaszewski

 


World News 24h

piątek, 23 marca 2018 14:04

The latest leak in the desktop processor wars finally reveals Intel's plans to launch an eight-core mainstream CPU, later in 2018. To many PC enthusiasts, this is nothing more than confirmation of a long-held belief that Intel is planning to beat AMD fair and square across the board in the mainstream, by yet again upping its core count - last year from four to six cores, and now adding two more, given the as yet unknown CPU a total of eight cores and 16 threads to play with.

więcej na: www.forbes.com