IC Insights podnosi prognozę wzrostu rynku IC z 8 do 15%

| Gospodarka Artykuły

W marcowej aktualizacji dokumentu 2018 McClean Report (MR18) IC Insights zawarł najnowsze prognozy dotyczące rynku, wielkości i średnich cen sprzedaży dla 33 głównych segmentów produktów IC od roku 2018 do 2022. Aktualizacja zawiera również analizę głównych tegorocznych planów wydatków kapitałowych dostawców półprzewodników. Analitycy skorygowali prognozę wzrostu całości rynku IC na rok bieżący, zwiększając ją do 15%, co i tak jest wartością o 10% niższą niż ogólny wzrost rynku półprzewodników w roku ubiegłym.

IC Insights podnosi prognozę wzrostu rynku IC z 8 do 15%

Największe korekty pierwotnych prognoz rynku IC zawartych w raporcie MR18 dotyczą rynku pamięci, w szczególności segmentów pamięci NAND flash i DRAM. Prognozy wzrostu rynku DRAM i NAND flash na rok 2018 zostały skorygowane w górę do 37% dla DRAM (13% pokazane w pierwotnym MR18) i 17% dla NAND flash (10% pokazane w MR18).

Duży wzrost prognozy rynku DRAM na 2018 r. wynika przede wszystkim ze znacznie wyższych niż oczekiwano średnich cen sprzedaży (ASP) na ten rok. IC Insights prognozuje teraz, że poziom ASP w przypadku DRAM zarejestruje w 2018 r. skok o 36%. Dla porównania w 2017 r. ASP DRAM wzrosły o niesamowite 81%. Wartość ASP dla NAND Flash ma w bieżącym roku wzrosnąć o 10%, po skoku o 45% w roku ubiegłym. W przeciwieństwie do silnych przyrostów cen pamięci DRAM i NAND flash, ilościowy wzrost sprzedaży dla tych segmentów produktów ma osiągnąć odpowiednio tylko 1 i 6%.

Oczekuje się, że rynek pamięci DRAM na poziomie 99,6 miliarda dolarów będzie stanowił zdecydowanie największą pojedynczą kategorię produktów w branży IC w 2018 roku, przewyższając oczekiwaną wartość rynku pamięci NAND flash (62,1 miliarda) o 37,5 miliarda dolarów.

Segment DRAM zwiększył całkowity wzrost rynku IC w zeszłym roku o dziewięć punktów procentowych. Szacuje się, że w 2018 r. oczekiwany pozytywny wpływ rynku DRAM na całkowity wzrost rynku IC będzie znacznie mniejszy niż w 2017 r. i osiągnie 5%.

źródło: IC Insights