Rekord sprzedaży półprzewodników - ponad 412 mld dolarów - oficjalnie potwierdzony

| Gospodarka Artykuły

Jak informuje Semiconductor Industry Association (SIA) przemysł półprzewodnikowy pobił w 2017 roku rekordy sprzedaży zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym oraz miesięcznym - sprzedaż roczna przekroczyła po raz pierwszy 400 mld dolarów. Według danych SIA światowy przemysł półprzewodników odnotował sprzedaż w wysokości 412,2 mld dolarów, czyli najwyższą w historii, co stanowi wzrost o 21,6% w porównaniu do sumy osiągniętej w roku 2016.

Rekord sprzedaży półprzewodników - ponad 412 mld dolarów - oficjalnie potwierdzony

Globalna sprzedaż w grudniu 2017 r. wyniosła 38,0 mld dolarów, co stanowi wzrost o 22,5% w porównaniu z grudniem 2016 r. i o 0,8% więcej niż w poprzednim miesiącu. W czwartym kwartale 2017 r. sprzedaż o wartości 114,0 mld dolarów była o 22,5% wyższa niż w czwartym kwartale 2016 i o 5,7% wyższa niż w trzecim kwartale 2017. Globalna sprzedaż odnotowana w czwartym kwartale 2017 roku i w grudniu 2017 roku była odpowiednio najwyższą w branży sprzedażą kwartalną i miesięczną.

Wszystkie dane dotyczące miesięcznej sprzedaży sporządzane są przez organizację World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) i reprezentują ruchomą średnią trzymiesięczną.

- Ponieważ półprzewodniki są integralną częścią coraz większej liczby produktów - od samochodów po ekspresy do kawy - i pojawiły się wschodzące technologie, takie jak sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i Internet Rzeczy, zwiększyło się globalne zapotrzebowanie na półprzewodniki, co doprowadziło do przełomu w sprzedaży w 2017 roku i daje dobre perspektywy na dłuższą metę - powiedział John Neuffer, prezes i CEO SIA. - Branża doświadczyła dwucyfrowych wzrostów sprzedaży na każdym rynku regionalnym i w prawie wszystkich głównych kategoriach produktowych. Spodziewamy się, że w 2018 r. rynek będzie rósł skromniej.

Kilka segmentów półprzewodników wyróżniało się w 2017 roku szczególnie. Największą pod względem sprzedaży kategorią półprzewodników, z wartością 124,0 mld dolarów, były układy pamięciowe. Była to również grupa, która rozwijała się najszybciej - sprzedaż wzrosła o 61,5%. W ramach pamięci o 76,8% wzrosła sprzedaż układów DRAM, a o 47,5% układów NAND flash. Jednak nawet bez uwzględnienia sprzedaży produktów pamięciowych, łączna sprzedaż wszystkich innych produktów wzrosła o blisko 10%.

Bardzo dobre wyniki odnotowano również w ujęciu geograficznym. Roczna sprzedaż półprzewodników znacznie wzrosła we wszystkich regionach: w obu Amerykach o 35%, w Chinach o 22,2%, w Europie o 17,1%, w regionie Azji i Pacyfiku oraz reszty świata o 16,4% i w Japonii o 13,3%.

źródło: Semiconductor Industry Association