Następna dekada przyniesie coroczny 5-procentowy wzrost branży półprzewodnikowej

| Gospodarka Artykuły

W ciągu najbliższych 10 lat globalny sektor będzie rósł o 2-3 punkty procentowe szybciej niż światowy PKB - wskaźnik CAGR osiągnie w tym okresie wartość 4,5-5,5%. Jak przekonuje prezes Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Morris Chang, TSMC osiągnie wówczas jeszcze lepsze tempo rocznego wzrostu, na poziomie 5-10%. Tak optymistyczne prognozy Morris Chang przedstawił na forum technologicznym "Semiconductors: The Next 10 Years" zorganizowanym przez TSMC 23 października z okazji 30 rocznicy założenia firmy.

Następna dekada przyniesie coroczny 5-procentowy wzrost branży półprzewodnikowej

Cztery główne filary wzrostu TSMC w następnej dekadzie stanowić będą urządzenia mobilne, wydajne systemy informatyczne, elektronika samochodowa i Internet Rzeczy (IoT).

Podczas forum zorganizowanego przez TSMC wystąpiło siedmiu reprezentantów czołowych firm z branży półprzewodników: Jensen Huang - CEO firmy Nvidia; Steve Mollenkopf -  CEO Qualcomma, Vincent Roche -  CEO ADI, Simon Segars - CEO ARM, Hock Tan - CEO Broadcoma, Peter Wennick - CEO ASML oraz Jeff Williams - COO Apple'a. Wymiana poglądów i przewidywanie trendów, które obecne będą w branży półprzewodników w następnej dekadzie, zdominowane zostało przez dyskusję o sztucznej inteligencji (AI). Dyskutowano o obawach dotyczących zastępowania ludzi zdolnymi do myślenia maszynami i o wkraczaniu maszyn do ludzkiego świata. Podkreślano konieczność większego zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa i prywatności z uwagi na coraz większą dostępność informacji.

Dziedziną, w którą najszybciej wkroczy sztuczna inteligencja ma być opieka medyczna. AI może pomóc we wprowadzaniu zmian i złagodzić obciążenia personelu medycznego. Może pomóc w diagnozowaniu niektórych chorób i oszczędzić pacjentom kłopotów związanych z koniecznością czekania na rejestrację. Mimo potencjalnie wielu zastosowań w sektorze opieki zdrowotnej AI nie oznacza dla lekarzy groźby utraty pracy, lecz pozwoli im lepiej radzić sobie z zapobieganiem chorobom.

Głębokie uczenie i sztuczna inteligencja mogą pomóc lekarzom poradzić sobie z wieloma rzeczami, a szpitalom obniżyć koszty operacyjne. W nadchodzącej dekadzie AI będzie główną siłą napędową rozwoju sektora półprzewodników zapewniających realizację inteligentnych obliczeń. Wyrażono opinię, że dzięki sztucznej inteligencji sektor półprzewodnikowy w przyszłości nie będzie już wyodrębniać żadnych indywidualnych graczy, ani zwycięzców ani przegranych, ponieważ wszyscy oni staną się ważnymi partnerami, tworząc silny ekosystem branży półprzewodników.

źródło: DigiTimes