Numonyx stara się wykorzystać okres kryzysu

| Gospodarka Artykuły

Zwiększenie konkurencyjności i przygotowanie biznesu na okres, kiedy branża pamięci będzie wychodzić z kryzysu, wydaje się być obecnie nadrzędną polityką władz Numonyx. Poprawa koniunktury oraz pozyskanie nowych klientów będzie jedyną szansą firmy na uniknięcie kolejnych cięć. W ubiegłym roku w ramach działań restrukturyzacyjnych oraz jako odpowiedź na zaistniały kryzys gospodarczy, przeprowadzono serię zwolnień w wyniku których personel firmy zmniejszył się o 15% do 6 tys. pracowników.

Numonyx stara się wykorzystać okres kryzysu

Zmniejszono także wynagrodzenia kierownictwa oraz wydatki uznaniowe. Działania te nie pozwoliły na uzyskanie zamierzonej rentowności, jednak są niezbędne, jeśli Numonyx ma stanąć do walki z silną konkurencją na rynkach NOR i NAND. Numonyx utworzono w kwietniu ubiegłego roku przez połączenie aktywności w zakresie pamięci Flash firm STMicroelectronics, która posiada w niej 49% udziałów, oraz Intela z pakietem 45% udziałów. Spółka została powołana do życia w okresie jednego z największych kryzysów branży, a zdaniem analityków, sytuacja nie sięgnęła jeszcze dna. Zarówno rynek NAND, jak i NOR odczuwają głębokie problemy, a na poprawę zdaniem analityków nie można liczyć do końca przyszłego roku. 

Nie są oni zgodni, jak wpłynie to na przyszłość przedsiębiorstwa. Część z nich jest zdania, że z pomocą firm założycielskich i przy atrakcyjnej ofercie, Numonyx może wyrosnąć na silnego gracza. Pojawiają się jednak głosy, że osiągniecie sukcesu na trudnym rynku pamięci w obecnych realiach będzie trudne, a słaba koniunktura sprawi, że najwięksi gracze umocnią swoje pozycje, natomiast najsłabsi odpadną z gry. 

Szacuje się, że całkowity rynek pamięci skurczy się w tym roku do 15 mld dolarów z 20 mld w 2008 r. Jak podaje Web-Feet, sektor NOR uzyska obroty na poziomie 5,9 mld dolarów, wobec 6,5 mld rok wcześniej. Potentatem wśród producentów zaangażowanych jedynie na rynku pamięci Flash było Spansion, które ze sprzedażą na poziomie 2,1 mld dolarów kontrolowało 31,8% rynku.Numonyx uplasował się na drugiej pozycji, z przychodami ze sprzedaży 2,1 mld dolarów. Branża NOR skurczy się natomiast z 13,8 do 10 mld dolarów. W tej kategorii również liderem branży było Spansion, natomiast Numonyx uplasował się na siódmej pozycji. Układy te, wykorzystywane głównie w telefonach komórkowych, tracą z powodu załamania popytu na rynku konsumenckim.

Tabela 1. Rynek NAND i NOR w latach 2007– 2008 wg Web-Feet (w mld dolarów)
Rok NAND
NOR
2007
18,7
7,6
2008 13,9
6,5
2009
10
5,9

Zapełnić lukę po Spansion

Kłopoty konkurencji, zdaniem przedstawicieli Numonyx, już pozytywnie odbiły się na jej interesach. Niedawne bankructwo Spansion stworzyło na rynku lukę, którą z powodzeniem zapełnili inni wytwórcy. Numonyx, chcąc wykorzystać tę szansę, wypuścił rodzinę pamięci NOR o nazwie M29, kompatybilną ze standardem JEDEC. Ich głównym przeznaczeniem są zastosowania w motoryzacji, sprzęcie wojskowym, automatyce oraz lotnictwie. 

Będą one mogły być wykorzystane jako części zamienne do urządzeń wykorzystujących układy Spansion, jako że producent ten w grudniu ogłosił przyjęcie ostatnich zamówień. Masowa produkcja rozpocznie się we wrześniu. W styczniu Numonyx przedstawił nowe pamięci NOR wykorzystujące technologię MLC (multi-level cell). Są to układy monolityczne o pojemności 1 Gb, oparte na architekturze StrataFlash i wykonane w technologii 45nm, co gwarantuje poprawę prędkości zapisu o 50% względem pamięci wykonanych w poprzedniej generacji procesowej. Zapewniono również pełną kompatybilność z układami produkowanymi przez Numonyx w wymiarze technologicznym 65nm. Mimo że pierwszych dostaw można spodziewać się już w bieżącym roku, ich masowa produkcja rozpocznie się dopiero w 2010 r.

Rynek NAND nadal stwarza możliwości

Nieco inaczej kształtuje się strategia firmy na rynku NAND. Dotychczas była ona zaangażowana jedynie w wybranych sektorach, jak urządzenia mobilne czy systemy typu embedded, unikając trudnego i zatłoczonego sektora elektroniki konsumenckiej, zdominowanego przez takie firmy jak Toshiba czy Samsung. Niemniej jednak wydaje się, że Numonyx chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku NAND, przede wszystkim w zakresie dysków typu SSD (Solid State Drive) czy pamięci typu phase-change. Pod koniec ubiegłego roku podpisano nową umowę z Hyniksem, na mocy której obydwaj producenci przez najbliższe pięć lat będą rozwijać współpracę w zakresie NAND. 

Jej celem jest wspólne opracowanie produktów oraz procesów w tej technologii. Pod koniec ubiegłego roku przedstawiono nową ofertę pamięci NAND wytwarzanych w procesie 41nm, opartych zarówno na technologii MLC (Multi-Level Cell), jak i SLC (Single-Level Cell). Poprzednia generacja układów wytwarzana była w procesie w wymiarze 48nm, stawiając Numonyksa w tyle za konkurencją.

Dla porównania, ostatnia oferta Intela i Microna wykorzystuje technologie 34nm, Samsunga 42nm, a Toshiby 43nm. W ubiegłym roku dostarczono również pierwsze partie Alverstone, układów typu phase-change wykonanych w procesie 90nm CMOS o pojemności 128Mb. Pamięci te opierają się na materiale o nazwie chalkogenid, w którym pod wpływem temperatury wprowadzane są odwracalne zmiany pomiędzy stanem amorfi cznym a krystalicznym. Wspólne prace Intela oraz ST Micro nad tą architekturą rozpoczęły się jeszcze przed zawiązaniem spółki Numonyx.

Już w lutym ubiegłego roku, kiedy przedstawiono pierwsze próbki nowych układów, zapowiadano, że proces 90nm będzie służył jedynie jako pole doświadczalne do rozwoju nowej technologii. W połowie bieżącego roku, z pominięciem generacji procesowej w 65nm, powinna rozpocząć się produkcja tych pamięci w procesie 45nm. Mimo że przedstawiciele Numonyx przekonują, iż pole zastosowań pamięci typu phase change jest szerokie, od aplikacji konsumenckich po komputery, według analityków ich rynkowy sukces nie jest pewny. Technologia ta przedstawia duży potencjał, jednak jej adaptacja na rynku jest nadal ograniczona.

Dalsze wyzwania

Plotki o możliwym przejęciu Spansion zostały szybko zdementowane, pojawiają się za to głosy, że możliwy jest zakup mniejszego gracza, na przykład Silicon Storage Technology. Tego typu transakcja wywołałaby mniej komentarzy odnośnie do zgodności z prawem antymonopolowym niż przejęcie Spansion. W ubiegłym roku zaskoczeniem była bliska współpraca z Elpidą. Na mocy tego porozumienia japoński producent wytwarzać będzie układy NOR, wykorzystując linie produkcyjne operujące na płytkach w wymiarze 300mm. Nie oznacza to jednak, że Numonyx planuje zwiększenie liczby zleceń do zewnętrznych firm i przyjęcie modelu działalności typu fablite. 

Współpraca ta trwać będzie do czasu pełnego wyposażenia hali produkcyjnej we Włoszech. Dodatkowo, Numonyx ma fabryki w Chinach, Izraelu oraz Singapurze, a dodatkowo wykorzystuje linie produkcyjne Intela oraz ST Micro. Mimo że sytuacja fi nansowa Numonyksa określana jest jako stabilna, sprzedaż w bieżącym roku spadnie do 1,7 mld dolarów wobec 2,32 mld w ubiegłym. Niemniej jednak niski dług oraz ścisła kontrola nad wydatkami pozwoliły zyskać w oczach klientów, którzy obecnie w równym stopniu co niskimi cenami, technologią czy czasem realizacji, są zainteresowani kondycją i gwarancją trwałości producenta. 

W branży motoryzacyjnej oraz systemów typu embedded wymaga się zapewnienia dostaw przez okres przekraczający czasami pięć lat. Dla wielu producentów pamięci natomiast przyszłość nie jest pewna, biorąc pod uwagę fakt, że nawet najwięksi na rynku, jak Hynix, Micron, Toshiba, Samsung czy SanDisk, notują straty.

 Jacek Dębowski

Zobacz również