ML System zdobył fundusze na projekt B+R

| Gospodarka Aktualności

ML System, krajowa firma zajmująca się systemami fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie kwotą 25,8 mln zł projektu badawczego, którego celem jest opracowanie wysokosprawnego ogniwa PV, bazującego na połączeniu tradycyjnej technologii krzemowej z nanomateriałem, tj. kropkami kwantowymi, dla osiągnięcia przezroczystej struktury ogniwa i wysokiej wydajności w trudnych warunkach oświetleniowych. Całkowita wartość zadania wyniesie 34,6 mln zł.

ML System zdobył fundusze na projekt B+R

To największy grant w historii firmy. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m².

Zobacz również