Rutronik ma ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji

| Gospodarka Aktualności

Mimo że norma ISO 27001 jest obecnie wymagana prawnie tylko dla dostawców usług i towarów o krytycznym znaczeniu dla gospodarki, jak np. producentów energii elektrycznej, Rutronik wprowadził w firmie kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), aby zagwarantować bezpieczeństwo danych firmy oraz jej klientów. System ten został certyfikowany na zgodność z normą ISO 27001, dla potwierdzenia skuteczności ochrony, i firma jest zgodna z jego wymaganiami.

Rutronik ma ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji

Standard ISO 27001 składa się z kilku elementów: polityki bezpieczeństwa informacji, organizacji bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa zasobów ludzkich, zarządzania aktywami, kontroli dostępu, kryptografii, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, bezpieczeństwa operacyjnego, bezpieczeństwa komunikacji, pozyskiwania danych, rozwoju i obsługi technicznej, relacji z dostawcami, zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, aspektów związanych z bezpieczeństwem informacji. Aby uzyskać certyfikat, wszystkie te kryteria muszą zostać spełnione.

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie