ON Semiconductor przejmuje Quantenna Communications

| Gospodarka Aktualności

W ubiegłym tygodniu firmy ON Semiconductor Corporation oraz Quantenna Communications, Inc. zawarły porozumienie, na mocy którego ON Semiconductor przejmie udziały Quantenna Communications, płacąc gotówką 24,50 dolara za akcję. Daje to wartość transakcji na poziomie 1,07 mld dolarów. Przejęcie znacząco zwiększa portfolio produktów łącznościowych ON Semiconductor. Quantenna jest jednym z liderów branży Wi-Fi.

ON Semiconductor przejmuje Quantenna Communications

Po sfinalizowaniu transakcji oczekuje się natychmiastowego zwiększenia zysku ON-Semiconductor na akcję oraz wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow), a także zwiększenia wartości amortyzacji zapasów i amortyzacji nabytych wartości niematerialnych.

Transakcja została zatwierdzona przez rady dyrektorów ON Semiconductor i Quantenna, i ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2019 r. Finalizacja transakcji nie wymaga zgody akcjonariuszy ON Semiconductor, jednak wymaga zatwierdzenia przez udziałowców Quantenny, uzyskania akceptacji organów regulacyjnych oraz spełnienia innych zwyczajowych warunków zamknięcia.

źródło: ON Semiconductor