Apator dostarczy gazomierze na rynek belgijski

| Gospodarka Pomiary

Apator poinformował, że jego spółka zależna Apator Metrix zawarła umowę na dostawy gazomierzy na rynek belgijski. Dostawy realizowane będą w latach 2019-2023, a łączna wartość umowy to 13-21 mln euro, w zależności od ostatecznego zakresu realizacji projektu. Apator to grupa kapitałowa, w której skład wchodzi kilkanaście spółek w kraju i za granicą. Zajmuje się głównie aparaturą łączeniową oraz pomiarową, w tym licznikami mediów.

Apator dostarczy gazomierze na rynek belgijski