Bezpieczeństwo w IoT - coraz ważniejsze i coraz bardziej problematyczne

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

Projektanci aplikacji IoT mierzą się na co dzień z licznymi wyzwaniami. Na problemy związane z zarządzaniem danymi, bezpieczeństwem, interoperacyjnością produktów czy wszelkimi wymaganiami dotyczącymi łączności nakładają się ograniczenia spowodowane wymiarami, wydajnością obliczeniową, kosztem komponentów oraz stale zmieniającą się technologią.

Bezpieczeństwo w IoT - coraz ważniejsze i coraz bardziej problematyczne

W celu dogłębnej analizy obecnego stanu branży Internetu Rzeczy, Eclipse Foundation przeprowadziła ankietę wśród projektantów takich systemów, w której udział wzięło 1700 osób związanych z szeroko pojętym rynkiem Internet of Things. Ankietowani byli aktywni w szczególności w obszarze technologii chmurowych w IoT, domowej automatyki i IIoT (zastosowania IoT w przemyśle). 38% ankietowanych wskazało, że to właśnie bezpieczeństwo jest dzisiaj największym problemem branży IoT, kolejno 21% wymieniło łączność, a 19% postawiło na analizę i gromadzenie danych.

- Deweloperzy aplikacji muszą sprostać wielu wyzwaniom, ale to bezpieczna komunikacja w szczególności staje się rosnącym problemem ze względu na coraz większą liczbę niekompatybilnych ze sobą technologii sieciowych dostępnych na rynku - powiedział Mike Milinkovich, dyrektor Eclipse Foundation.

Według respondentów głównymi technologiami komunikacyjnymi używanymi w IoT są Wi-Fi oraz Ethernet oraz protokół TCP/IP. Ankieta wykazała również ponaddwukrotny w stosunku do poprzedniego roku wzrost użycia komunikacji satelitarnej oraz protokołu Thread - opartej na IPv6 technologii sieciowej małej mocy przeznaczonej do Internetu Rzeczy. Znaczącą rolę wśród standardów komunikacyjnych odgrywają również rozwiązania specjalizowane, takie jak szeroko używany w automatyce budynkowej standard ZigBee czy opracowany przez firmę Microchip własnościowy MiWi, wykorzystywany na potrzeby programów z mocno ograniczonymi zasobami pamięci.

Popularne platformy

W ankiecie zbadano również platformy sprzętowe wykorzystywane przez deweloperów. W przypadku IoT czujnikowych i wykonawczych aż 67% projektantów korzysta z układów ARM.

Architektura ARM dominuje również w bramkach IoT (urządzeniach używanych do komunikacji pomiędzy chmurą a czujnikami), gdzie używa jej 70% ankietowanych, podczas gdy 42% deweloperów korzysta z rozwiązań Intela x86. Liczby te nie sumują się do 100% ze względu na przypadki korzystania przez projektantów obu tych architektur, zależnie od wymagań projektowych.

Najpopularniejszymi platformami chmurowymi używanymi w IoT okazały się kolejno Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform, które wykorzystuje 77% ankietowanych. (PM)

 
Rys. 1. Architektury mikrokontrolerów wykorzystywane w rozwiązaniach IoT

Zobacz również