Do 2023 roku region Azji i Pacyfiku wyda na IoT blisko 400 mld dolarów

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

Najnowsze opracowanie Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, przygotowane przez firmę analityczną IDC, wskazuje, że region Azji i Pacyfiku - z wyłączeniem Japonii -  w 2019 roku będzie światowym liderem w zakresie wydatków na Internet Rzeczy (IoT), z udziałem na poziomie 35,7% wydatków globalnych. Na kolejnym miejscu plasują się Stany Zjednoczone - 27,3 %, dalej Europa Zachodnia - 21,2%. W roku 2019 największym graczem w omawianym regionie będą Chiny, które na technologię IoT wydadzą 168,6 mld dolarów, następnie Korea Południowa - 26,2 mld dolarów i Indie - 20,6 mld dolarów. Do 2023 roku wydatki na IoT w regionie Azji i Pacyfiku osiągną 398,6 mld dolarów.

Do 2023 roku region Azji i Pacyfiku wyda na IoT blisko 400 mld dolarów

W bieżącym roku usługi w zakresie IoT stanowić będą największą kategorię technologiczną, z wydatkami na tradycyjne usługi informatyczne i instalacyjne oraz specyficzne urządzenia i usługi operacyjne w wysokości 94,6 mld dolarów. Wydatki na sprzęt komputerowy zamkną się w kwocie 91,6 mld dolarów, przy czym ponad 74,8 mld dolarów przeznaczone będzie na zakup modułów i czujników.

Wydatki na oprogramowanie dla IoT w 2019 roku wyniosą łącznie 39,3 mld dolarów, a w pięcioletnim okresie prognozy (2018-23) będą charakteryzowały się najszybszym wzrostem, z CAGR na poziomie 14,4%. Wydatki na usługi w obszarze IoT będą rosły szybciej niż ogólne wydatki na Internet Rzeczy, których wskaźnik CAGR wyniesie 12,6%.

Drugą pozycję w prognozie inwestycji w IoT zajmą, wydające najwięcej, trzy główne branże komercyjne - produkcja dyskretna, produkcja procesowa oraz sektor użyteczności publicznej. Łącznie branże te będą w 2019 roku odpowiadać za blisko 40% światowych wydatków.

Podstawowymi sposobami wykorzystania Internetu Rzeczy w dwóch wymienionych gałęziach przemysłowych będą operacje produkcyjne i zarządzanie aktywami produkcyjnymi, podczas gdy wydatki sektora użyteczności publicznej będą w dużej mierze skoncentrowane na inteligentnych sieciach (Smart Grid) - ponad połowa wydatków przeznaczona zostanie na inteligentne sieci elektryczne i gazowe. Branże, które w pięcioletnim okresie prognozy odnotują największe stopy wzrostu CAGR, to budownictwo - 15,0%, telekomunikacja - 14,2% i opieka zdrowotna - 13,6%.

Trzecim co do wielkości źródłem wydatków na IoT w 2019 r. będzie rynek konsumencki, gdzie na czele znajdą się zastosowania w inteligentnych domach i w komunikacji między pojazdami. Mając najszybsze tempo wzrostu - CAGR na poziomie 17,8% - rynek konsumencki wyprzedzić ma produkcję procesową, by do 2023 roku stać się drugim co do wielkości źródłem wydatków w zakresie IoT.

źródło: IDC