We Wrocławiu ruszy pierwsze w Polsce rozwiązanie z zakresu Internetu Rzeczy na skalę miejską

| Gospodarka Komunikacja

Usługi na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy to cel projektu zainicjowanego we Wrocławiu przez spółkę Tauron Polska Energia i firmę Ericsson. Odpowiednio dobrane rozwiązania technologiczne ułatwią bezpieczne i efektywne zarządzanie oświetleniem ulicznym czy np. szybkie znalezienie miejsca parkingowego. Dzięki opomiarowaniu wrocławskich parków i dedykowanej aplikacji będzie można w każdej chwili sprawdzić, gdzie powietrze jest najmniej zanieczyszczone i wybrać najlepsze miejsce na aktywność sportową czy spacer.

We Wrocławiu ruszy pierwsze w Polsce rozwiązanie z zakresu Internetu Rzeczy na skalę miejską

Wdrożenie zakłada optymalizację wykorzystania i budowę nowych usług na bazie infrastruktury miejskiej, komunalnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu sieci czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji.

- Po raz pierwszy w Polsce wdrożymy rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta. Wykorzystamy istniejącą infrastrukturę dystrybucyjną Grupy Tauron po to, by świadczyć zaawansowane usługi technologiczne dla mieszkańców i biznesu. Duży potencjał widzimy w synergii z aktywami Grupy oraz różnorodnymi usługami oferowanymi przez spółki, takimi jak np. oświetlenie, które może pełnić szereg dodatkowych funkcji związanych z przesyłem danych i pomiarami. Inicjatywa wynika wprost z tworzonego w Grupie Tauron ekosystemu innowacji, który ma kreować nowe produkty i usługi dla naszych klientów  - mówił Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w Tauron Polska Energia.

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku we Wrocławiu, jako pilotaż programu. Istotnym elementem projektu, będzie zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych, pochodzących z zainstalowanych czujników oraz inteligentnej infrastruktury.

- Ericsson mając wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych, toruje drogę wdrożeniom Smart City i IoT, w ramach przygotowań do wprowadzenia 5G. Smart City oraz upowszechnienie IoT usprawni życie mieszkańców, poprawi standard ich życia i zwiększy atrakcyjność inwestycji. Dzięki sieci operatora komórkowego Plus, po raz pierwszy w Polsce zostanie wykorzystana technologia Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) dostarczona w ramach rozwiązania Ericsson Radio System - powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

Do realizacji projektu wykorzystane zostaną rozwiązania firmy Ericsson wdrożone w innych tego typu inicjatywach na świecie - np. w holenderskim Tilburgu i amerykańskim Dallas, gdzie testowane były rozwiązania związane z zarządzaniem ruchem ulicznym, czy systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska.

Łączność radiową za pomocą infrastruktury Narrow Band IoT (NB-IoT) umożliwi operator sieci komórkowej Plus. Miasto zapewni usługi IoT. Będzie to pierwsza takie wdrożenie w Polsce.

źródło: Ericsson

Zobacz również