Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana w IoT

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

Farnell opublikował wyniki badań związanych z obszarem Internetu Rzeczy (IoT), które przeprowadzono między wrześniem a grudniem 2019 roku z udziałem 2 tys. respondentów z 67 krajów europejskich, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku. Zebrane informacje w 59% pochodzą od inżynierów pracujących nad rozwiązaniami IoT, a w pozostałej części od nabywców komponentów związanych z tym segmentem, hobbystów i producentów.

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana w IoT

Badania wykazały, że 49% respondentów stosuje w swoich rozwiązaniach IoT sztuczną inteligencję (AI), przy czym 28% bazuje na uczeniu maszynowym (Machine Learning). Pozostałe 19% wykorzystuje AI bazującą na usługach w chmurze. Przyjęcie sztucznej inteligencji do segmentu IoT jest wynikiem rosnącego zaufania do tej technologii, która może zyskać znaczącą pozycję w rozwoju Internetu Rzeczy. Przyczynia się do tego również coraz większa liczba respondentów, którzy postrzegają siebie w roli pionierów technologicznych.

Mimo wszystko 51% inżynierów nadal waha się przed zastosowaniem AI w swoich rozwiązaniach, głównie ze względu na znajdowanie się dopiero na etapie poznawania tej technologii lub na konieczność nabycia specjalistycznej wiedzy w zakresie wdrażania AI do aplikacji IoT. Według innych badań przeprowadzonych przez Farnella, poważnym problemem rozważanym przez projektantów jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa. W 2018 roku 40% respondentów wymieniło temat bezpieczeństwa jako największy problem. W 2019 roku odsetek ten spadł do 35%, jednak ze względu na gromadzone przez maszyny informacje o wrażliwym charakterze, zapewnienie bezpieczeństwa stanowi nadal większe wyzwanie niż łączność i interoperacyjność.

Firmy rozpoczynające nowe projekty w obszarze IoT nadają bezpieczeństwu najwyższy priorytet. W celu zapewnienia ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami producenci wdrażają odpowiednie mechanizmy do sprzętu i oprogramowania. Kolejnym aspektem bezpieczeństwa jest sposób gromadzenia danych, przy czym 70% respondentów woli posiadać informacje zebrane z wykorzystaniem własnych technologii niż tych pochodzących od zewnętrznych dostawców.

Badanie pokazuje, że 46% inżynierów nadal woli samodzielnie od podstaw zaprojektować rozwiązania IoT zamiast korzystać z gotowych środowisk. Obecnie istnieje wiele platform tego typu, takich jak SmartEdge Agile, SmartEdge IIoT Gateway, które oferują kompletne rozwiązania typu end-to-end. W 2019 roku o 12% wzrosła liczba respondentów, którzy zamierzają wykorzystać w swoich aplikacjach rozwiązania IoT innych firm - to więcej niż w roku 2018. W szczególności będzie to dotyczyć przedsiębiorstw, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat IoT, lub gdy czas wprowadzenia produktu na rynek ma kluczowe znaczenie.

Wyniki badań wskazują, że gama sprzętu przeznaczonego do rozwoju IoT nadal się rozszerza i oferuje nowe możliwości. Z 26 do 33% wzrósł odsetek ankietowanych, dostrzegających pionierskie rozwiązania tworzone przez start-upy, w których wykorzystywane są gotowe moduły i komputery jednopłytkowe. Liczba respondentów stosujących w swoich projektach układy tego typu również wzrosła - z 50% w 2018 r. do 54 w 2019.

Mimo szybkiej adaptacji systemów inteligentnych w codziennym użytkowaniu, takich jak Alexa firmy Amazon czy Google Home, w roku 2019 zaobserwowano nieznaczną tendencję do odchodzenia od rozwiązań automatyki domowej. Liczba ankietowanych, którzy uznali tę technologię za najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału Internetu Rzeczy w ciągu najbliższych 5 lat spadła z 27 do 22%.
Zarówno automatyka przemysłowa, jak i inteligentne miasta zyskały odpowiednio 22 i 16%, co wynika z rosnącego zrozumienia znaczenia danych generowanych przez urządzenia IoT (z 44% w 2018 r. do 50% w 2019).

Tendencja ta jest widoczna w przemyśle, w którym coraz więcej zakładów produkcyjnych przechodzi na pełną lub częściową automatyzację procesów i zwiększa inwestycje w metodykę predykcyjnego utrzymania ruchu, aby zapobiec nieoczekiwanym przestojom w produkcji.

źródło: Electronics Weekly