Leti integruje w sieciach neuronowych synapsy RRAM i neurony analogowe

| Gospodarka Projektowanie i badania

Leti - Instytut badawczy CEA Tech - stworzył w pełni zintegrowaną sieć neuronową, inspirowaną biologią, łączącą synapsy oparte na RRAM (resistive-RAM) i analogowe neurony impulsowe. Efektem stworzenia impulsowej sieci neuronowej (Spiking Neural Network - SNN), łączącej neurony analogowe i synapsy RRAM, jest czip testowy wykonany w technologii CMOS 130 nm, który - jak mówi Leti - pokazuje dobrze kontrolowaną integrację prądów synaptycznych i brak zakłóceń odczytu RRAM podczas zadań wnioskowania z minimum 750 mln impulsów.

Leti integruje w sieciach neuronowych synapsy RRAM i neurony analogowe

Impulsowe sieci neuronowe składają się z neuronów inspirowanych biologicznie, które komunikują się, emitując impulsy - zdarzenia dyskretne, które mają miejsce w danym momencie, a nie wartości ciągłe. Sieci te obiecują dalsze ograniczenie wymaganej mocy obliczeniowej, ponieważ wykorzystują mniej złożone operacje obliczeniowe, np. dodawanie zamiast mnożenia.

źródło: Leti