Zdalne nauczanie na zestawach FPGA ZYBO Z7-20 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

| Gospodarka Aktualności

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie (WIZUT) wyposażył swoje laboratoria w kolejne zestawy startowe firmy Digilent z układami FPGA, które ułatwią kształcenie studentów w trudnym czasie zawieszenia zajęć na uczelniach. WIZUT prowadzi kształcenie na kierunku Informatyka, w ramach którego studenci są zapoznawani między innymi z różnorodnymi platformami sprzętowymi.

Zdalne nauczanie na zestawach FPGA ZYBO Z7-20 na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie

W celu podniesienia jakości kształcenia na przedmiotach specjalnościowych "Synteza na poziomie systemu" oraz "Zastosowanie układów konfigurowalnych" w czasie zawieszenia tradycyjnych form zajęć, WIZUT zdecydował się wypożyczyć studentom starszych roczników specjalnie zakupione do tego celu zestawy Zybo Z7-20, które umożliwią realizację zadań dydaktycznych.

Po powrocie do tradycyjnych form kształcenia zakupione moduły, obok innych zestawów zawierających układy FPGA firmy Xilinx, zostaną wykorzystane w zajęciach z techniki cyfrowej, w których na pierwszym roku studiów bierze udział ponad 200 studentów. W ramach tego kursu, w okresie zajęć prowadzonych na odległość, studenci już teraz zapoznają się z oprogramowaniem narzędziowym i platformami symulacyjnymi, jak np. Multisim National Instruments oraz ISE/Vivado Xilinx.

Uzupełnienie bazy sprzętowej to pierwszy krok do zbudowania "biblioteki" układów i podzespołów, które będą mogły być wypożyczane studentom w celu prowadzenia badań i doskonalenia swoich umiejętności nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie