Brak specjalistów od obsługi centrów danych

| Gospodarka Aktualności

Na rynku pracy istnieje pogłębiający się problem z niedoborem specjalistów z dziedziny centrów danych. Według badania Vertiv "Data Center 2025", przedstawiciele branży zdają sobie sprawę z tego wyzwania i uważają je za jedno z najważniejszych, przy czym 20% respondentów za kluczową kwestię uznało trudności w utrzymaniu pracowników, a 40% zgłosiło problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu. Jedną z przyczyn powstawania luki kompetencyjnej jest fakt, że zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych rośnie w szybkim tempie i po prostu jest ich zbyt mało.

Brak specjalistów od obsługi centrów danych

Sposobem walki z luką kompetencyjną może być szersze spojrzenie na temat pozyskiwania wykształconych pracowników. Z opublikowanego w ubiegłym roku raportu Uptime Institute na temat prywatnych centrów danych wynika, że 25% badanych menedżerów nie miało kobiet wśród personelu projektowego ani operacyjnego, a tylko 5% stwierdziło, że kobiety stanowią 50% lub więcej ich pracowników. Szansą dla pracodawców jest więc szersza akceptacja dla zatrudniania kobiet. Kluczowe znaczenie może mieć także rekrutacja osób spoza branży, które mają podobny zestaw umiejętności do profesjonalistów z dziedziny centrów danych, ze względu na doświadczenie w pracy w środowisku infrastruktury krytycznej.

Innym rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z takich technik, jak robotyka czy sztuczna inteligencja, w celu automatyzacji zadań. Wiele firm stosuje już podobne rozwiązania - na przykład Google używa robotów do niszczenia uszkodzonych dysków twardych. Nowe techniki mają do odegrania ważną rolę, ale nie są one ostatecznym rozwiązaniem - w miarę postępów cyfrowej transformacji działalność operacyjna centrów danych, podobnie jak w całej branży technologicznej, będzie polegać na wysoko wykwalifikowanych specjalistach. Ich zadaniem będzie wprowadzanie innowacji i reagowanie na szybko zmieniającą się dynamikę rynku. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu muszą polegać na outsourcingu, aby w ten sposób wypełnić lukę kompetencyjną.

źródło: Vertiv

Zobacz również