Imec rozwinie intranet neuronów

| Gospodarka Projektowanie i badania

Jeden z badaczy Imec - Yao-Hong Liu - otrzymał grant European Research Council (ERC) w wysokości 2 mln euro na swój projekt Intranet of Neurons (IoN). Ma on na celu zrewolucjonizowanie sposobu w jaki naukowcy zbierają i przetwarzają dane z neuronów, umożliwiając efektywny transfer danych z dużą szybkością, z wszczepionych podtwardówkowych sond rejestrujących, przy zachowaniu minimalnej inwazyjności operacji.

Imec rozwinie intranet neuronów

Proponowana nowa bezprzewodowa sieć telemetryczna może obsługiwać jednocześnie 10 rozproszonych węzłów rejestrujących, umożliwiających obsługę ponad 10 000 kanałów. IoN znacznie poszerzy możliwości rejestracji pracy całego mózgu i przyspieszy badania nad interfejsami mózg-komputer. Projekt będzie trwał pięć lat.

Interfejsy mózg-komputer (BCI - Brain-Computer Interfaces) są przeznaczone do przywracania funkcji czuciowo-motorycznych lub poznawczych, utraconych z powodu urazów lub zaburzeń nerwowych. Jednak obecnie dostępne BCI mogą rejestrować mniej niż 1000 neuronów i są ograniczone do kontrolowania prostych ruchów, takich jak chwytanie.

Aby BCI miały szerokie zastosowanie i ostatecznie przywracały ruch oraz pomagały sparaliżowanym pacjentom, potrzebne są rozwiązania, które mogą rejestrować więcej niż 10 tys. neuronów jednocześnie, pokrywać duży obszar mózgu i zawierać interfejs bezprzewodowy do efektywnego przesyłania ogromnej ilości danych. Obecnie dostępne interfejsy bezprzewodowe to duże moduły, które należy umieścić nad czaszką, co tworzy zagrożenie wypadkami i powikłaniami chirurgicznymi. Ponadto żaden bezprzewodowy system telemetryczny nie był dotąd w stanie osiągnąć szybkości transmisji (500 Mb/s) wymaganej do przesyłania informacji z tysięcy kanałów rejestrujących. Dlatego miniaturowy interfejs bezprzewodowy, który można wszczepić i który osiąga wysoką szybkość transmisji danych, ma kluczowe znaczenie dla BCI obejmującego cały mózg.

- ERC Consolidator Grant daje mi możliwość przeprowadzenia przełomowych dla BCI badań, umożliwi pozyskanie danych z wielkoskalowych zapisów pracy ze 100 razy większej liczby neuronów niż w przypadku istniejących technologii, rozproszonych w wielu obszarach ludzkiego mózgu. Technologia ta istotnie poprawi również przepustowość informacji istniejących BCI - co najmniej 100 razy - umożliwiając niepełnosprawnym pacjentom ponowne połączenie się ze światem - powiedział Yao-Hong Liu.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również