Z nowym rokiem, z nową wizytówką - tylko kim właściwie jestem w firmie?

| Gospodarka Aktualności

"Nowy rok, nowy ja!" - hasło równie często słyszane 31 grudnia, jak i zapominane 2 stycznia. W tym roku warto się jednak pokusić o nową, noworoczną wizytówkę. A to, jak powinna ona wyglądać w przypadku inżyniera, nie zawsze jest takie oczywiste. Niezbędne informacje, które powinny się na niej znaleźć, takie jak e-mail czy numer telefonu, zdecydowanie nie sprawią nikomu problemu, zupełnie inaczej jest jednak z tytułem piastowanego stanowiska.

Z nowym rokiem, z nową wizytówką - tylko kim właściwie jestem w firmie?

Po polsku radzimy sobie z tytułowaniem, ale po angielsku nie jest już wcale tak prosto. Zatem przyjrzyjmy się, jak zdefiniować swoją funkcję w firmie po angielsku.

W niemal każdej firmie funkcjonuje pracownicza hierarchia. W przypadku inżynierów można mówić o 5 głównych pozycjach przedstawionych względem starszeństwa.

Pracownicy początkujący

Osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w zawodzie, z pewnością nie mogą się pochwalić na wizytówce tak imponującym tytułem, jak weterani z 20-letnim doświadczeniem. Najpopularniejszym tytułem dla nich, używanym niemal w każdej firmie, jest oczywiście Intern (stażysta, praktykant), czyli stanowisko, od którego zaczynał niemal każdy. Nieco wyżej w hierarchii znajdują się tytuły: Junior Engineer, Apprentice Engineer czy Entry-Level Engineer, rozumiane w Polsce pod pojęciem młodszego inżyniera. Pozostałe popularne, używane w wielu firmach jako określenie dla najmłodszych członków zespołu, to Engineering Aide i Engineering Clerk, czyli pomocnicy techniczni.

Szeregowi pracownicy inżynieryjni

Tytuły z tej grupy przysługują pracownikom zajmującym samodzielne stanowisko w firmie, ale niemającym pod sobą zespołów czy grup roboczych (projektowych). Najpopularniejszym z nich jest oczywiście po prostu inżynier, jednak dla wyszczególnienia swojej specjalizacji należy dodać do niego kolejny człon. Może to być Sales Engineer (inżynier sprzedaży), Product Engineer (inżynier produktu) albo Software Engineer (inżynier oprogramowania). Pojęcie to jest często mylone z Programmer (programista) - inżynier oprogramowania odpowiedzialny jest za procesy związane z analizą potrzeb użytkowników, wdrożeniem, testowaniem i utrzymywaniem software’u, a na podstawie uzyskiwanych informacji przekazuje instrukcje programistom, którzy odpowiedzialni są za stworzenie samego kodu. Oczywiście, w większości przypadków pisze on również samodzielnie jego części.

Kolejne miejsce w rankingu zajmuje Electrical Engineer, który nie zawsze jednak oznacza inżyniera elektryka. Zależnie od specjalizacji stanowisko to można rozumieć również jako inżyniera elektrotechnika czy inżyniera elektronika, warto więc przetłumaczyć je w sposób, który najlepiej opisuje zakres obowiązków i technologię używaną w pracy.

Pozostałe popularne stanowiska to System Engineer (inżynier ds. systemów), Quality Engineer (inżynier ds. jakości), Field Engineer (technik) czy Automation Engineer (inżynier automatyk). Specyficznym i bardzo popularnym tytułem jest ponadto Field Application Engineer, FAE (inżynier wsparcia technicznego).

Projektanci

Projektant to w języku angielskim Designer, ale bez dodatkowego członu, takie określenie stanowiska jest błędne. Zatem mamy stanowiska takie jak Hardware Designer (projektant układów elektronicznych) lub Software Designer (projektant oprogramowania), można też jeszcze bardziej wskazać na swoją domenę pracy, np. Firmware Designer, Embedded Systems Designer.

Równoważnym tytułem jest Developer, ale koniecznie z drugim członem określającym specjalizację, czyli Hardware Developer oraz Software Developer. Błędem jest natomiast tytułowanie się projektantów przez Constructor. Ten termin nie jest kojarzony z elektroniką.

Menadżerowie

Z chwilą, kiedy stanowisko pracy przestaje być jedynie szeregiem indywidualnych zadań do zrealizowania, a zaczyna wymagać zarządzania grupą pracowników, planowania procesów i kontrolowania ich przebiegu, można zdefiniować je jako stanowisko menadżerskie. Prawidłowe przetłumaczenie swojego tytułu nie okazuje się jednak aż tak oczywiste, jak mogłoby się to wydawać. W języku polskim funkcjonują dwa słowa o bardzo podobnym znaczeniu: kierownik i menadżer. Pomimo że w wielu firmach pojęcia te stosowane są wręcz zamiennie, ogólna zasada mówi, że kierownik stoi w hierarchii pracowniczej niżej od menadżera.

Wśród najpopularniejszych stanowisk menadżerskich można znaleźć: Electronics Project Manager (kierownika projektów), Engineering Manager (kierownika zespołów inżynierskich), Software Engineering Manager bądź też Senior Software Engineer (menadżera ds. inżynierii oprogramowania) czy Mechanical Engineering Manager (kierownika ds. inżynierii mechanicznej). Inżynierowie pracują jeszcze na stanowisku takim, jak Technology Development Manager (menadżer ds. rozwoju technologii).

W branży IT stanowiska tego szczebla zapisywane są najczęściej jako Senior, ale w elektronice też to zaczyna funkcjonować i osoby z dużym doświadczeniem (projektanci i menadżerowie) mogą sobie dopisać na początku takie określenie.

Dyrektorzy

Znacznie wyżej w pracowniczej hierarchii znajdują się stanowiska dyrektorskie. Osoby je piastujące zarządzają już najczęściej nie pojedynczym zespołem, a całym działem w firmie. Najpopularniejsze z nich są niemal tożsame ze stanowiskami menadżerskimi - Director of Engineering (dyrektor ds. inżynierii), Director of Electronics (dyrektor ds. elektroniki). W niektórych firmach można spotkać dodatkowo posady, takie jak Lead Engineer, Chief Engineer, Principal Engineer (różne nazwy określające stanowisko głównego inżyniera) czy Director of Software Development (dyrektor ds. rozwoju oprogramowania).

Nietypowe i rzeczywiście istniejące nazwy stanowisk

  • Technology Evangelist (piewca technologii) – osoba odpowiedzialna za budowanie zaufania i zainteresowania daną technologią
  • Miracle Worker (cudotwórca) – czyli bardziej kreatywna nazwa dla inżyniera do spraw niemożliwych (zwanych też fachowo przegranymi bądź beznadziejnymi)
  • Happiness Engineer (inżynier ds. zadowolenia klienta) – czyli wsparcie techniczne, bo co innego uszczęśliwi bardziej niż działający produkt
  • Random Engineer (inżynier do zadań specjalnych) – złota rączka, która może zrobić wszystko
  • Fellow oraz Senior Fellow - najbardziej doświadczony pracownik firmy odpowiedzialny za badania i rozwój oraz patenty, często powiązany zawodowo z pracą akademicką.

Prezesi i wiceprezesi

Na samym szczycie drabiny hierarchii znajdują się naturalnie prezesi. Osoby na tym stanowisku doskonale wiedzą, co napisać na swojej wizytówce, więc ten paragraf zostanie skrócony jedynie do przedstawienia kilku tytułów, na których pracują inżynierowie:

  • Chief Technical Officer – szef działu technicznego,
  • Chief Engineering Officer – dyrektor ds. Inżynierii,
  • Chief Information Officer – główny specjalista ds. informatyki,
  • Chief Technology Officer – dyrektor ds. technologii,
  • Chief Executive Officer (CEO) – dyrektor generalny.

Jak widać, język polski oferuje dużą swobodę wyboru, jeśli chodzi o stanowisko w firmie, najważniejsze jednak, żeby korzystać z niej z umiarem i wyczuciem. Zbyt ekstrawagancki opis stanowiska może czasem nie wzbudzać oczekiwanego respektu, zbyt skąpy z kolei nie przekaże wystarczających informacji. (PM)

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie