Produkty Wojskowej Akademii Technicznej wyróżnione nagrodą Defender

| Gospodarka Aktualności

Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) i Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON zostały wyróżnione prestiżową nagrodą Defender. Projekty znalazły się w grupie 10 nagrodzonych produktów spośród 77 zgłoszeń. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 września br., ostatniego dnia 29. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wojskowa Akademia Techniczna została uhonorowana przez Targi Kielce okolicznościową statuetką z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia uczelni.

Produkty Wojskowej Akademii Technicznej wyróżnione nagrodą Defender

BSKM powstał w ramach projektu zrealizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Elektroniki WAT, zespół kierowany przez dr. hab. inż. Dariusza Laskowskiego), Transbit Sp. z o.o. oraz Asseco Poland SA. BSKM.

- Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii system zapewnia bezpieczny obieg informacji w środowiskach heterogenicznych. Spełnia on wymagania bezpieczeństwa NATO ujęte w STANAG 5068 i umożliwia przesyłanie danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych – mówił dr hab. inż. Dariusz Laskowski.

Zespół dr. Laskowskiego we współpracy z członkami Grupy PGZ i renomowanymi producentami sieci i systemów, prowadzi również prace nad routerem IPv6, stacją bazową telefonii komórkowej 5G i systemem do zwalczania obiektów latających (dron, moździerz czy granat latający) o pełnym dostępie do oprogramowania i z elementami wykonanymi na różnych poziomach - od COTS (commercial off-the-shelf) przez MOTS (military off-the-shelf) do NOTS (NATO off-the-shelf).

Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON został opracowany przez zespół pod kierownictwem ppłk. dr. inż. Marka Życzkowskiego z Instytutu Optoelektroniki WAT w ramach konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej (lider), Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz firm KenBIT Sp. z o.o. i Nordcom Sp. z o.o.

Głównym komponentem systemu jest opracowany od podstaw skaner laserowy, który umożliwia monitorowanie w sposób ciągły obserwowanego sektora w kącie 120° oraz w czasie rzeczywistym i wyznaczenie lokalizacji pojawiających się obiektów. System umożliwia wykrycie i śledzenie nawet małych obiektów o wymiarach 18 cm x 32 cm, których reflektancja (parametr określający ilościowo wielkość odbicia promieniowania laserowego) nie jest mniejsza niż 17 %. Skaner skutecznie wykrywa takie drony z odległości 850 m. Obiekty większe lub o wyższej reflektancji wykrywane są na dużo większych odległościach.

System może być wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP, Policję i Straż Graniczną. Może też wspomóc działania służb i formacji wykonujących zadania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, zabezpieczenia imprez masowych, ochrony obiektów i mienia oraz w przeciwdziałaniach nielegalnemu wykorzystaniu dronów.

źródło: WAT, fot. Alicja Szulc