Wojskowa Akademia Techniczna rozszerza współpracę z firmą IBM

| Gospodarka Aktualności

Wojskowa uczelnia zawarła z firmą IBM porozumienie, na mocy którego rozszerzona zostanie współpraca w zakresie badań naukowych i rozwoju programów edukacyjnych WAT, otwierając m.in. dostęp do kursów doskonalących umiejętności STEM. W ubiegłych latach współpraca WAT i IBM opierała się na udostępnianiu uczelni oprogramowania IBM do celów edukacyjnych.

Wojskowa Akademia Techniczna rozszerza współpracę z firmą IBM

Akademia będzie miała teraz nowe możliwości uczestniczenia w globalnych programach edukacyjnych IBM-a - szczególnie w IBM SkillsBuild - w celu wymiany doświadczeń dotyczących najnowocześniejszych technologii, takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analiza danych, design thinking czy komputery kwantowe.

Elementem współpracy będzie także udział ekspertów firmy IBM w procesie modyfikacji i aktualizacji wybranych programów kształcenia. Z kolei studenci będą mogli otrzymywać certyfikaty potwierdzające nabycie konkretnych umiejętności w danym obszarze tematycznym.

Wojskowa Akademia Techniczna rozwija swoją infrastrukturę informatyczną i stawia na kierunki łączące wiedzę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem nowych technologii, między innymi w obszarze cyberbezpieczeństwa i obronności. Kierunki te cieszą się coraz większą popularnością.

fot. Katarzyna Puciłowska/WAT

źródło: WAT