NCBiR dofinansuje projekty firmy APS Energia

| Gospodarka Aktualności

W ramach dofinansowania od NCBiR spółka APS Energia opracuje i wdroży razem z Politechniką Warszawską nieistniejące dotychczas na rynku, unikatowe pod względem funkcjonalności systemy magazynowania i konfekcjonowania energii elektrycznej. Zarząd informuje równocześnie o planach budowy drugiego zakładu.

NCBiR dofinansuje projekty firmy APS Energia

Projekt APS Energia pn. "APStorage 2.0. Modułowy – konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej" będzie realizowany w ramach programu "Nowe technologie w zakresie energii". Został on rekomendowany do dofinansowania w kwocie 28,98 mln zł. W najbliższym czasie powinno nastąpić podpisanie umowy. Cały projekt jest wart 41 mln zł, co oznacza, że środki własne firmy wyniosą 12 mln zł. Realizacja potrwa ok. 3-4 lat.

Spółka podjęła wstępną decyzję budowy drugiego zakładu, w którym będą produkowane magazyny energii oraz systemy ładowania pojazdów elektrycznych. Nowy zakład może powstać w Stanisławowie Pierwszym. Koszt budowy oszacowano na około 30 mln zł. Obecnie spółka rozpatruje różne źródła finansowania. Budowa ma ruszyć w 2023 roku, a jej zakończenie jest przewidywane na wiosnę roku 2024.

W 2021 roku przychody Grupy APS wzrosły o 33% w ujęciu r/r, do poziomu 113,3 mln zł. Rekordowy pod względem wyników okazał się IV kwartał 2021 roku – 56,9 mln zł przychodów i 12,6 mln zł zysku netto.

źródło: APS Energia

Zobacz również