Rekordowe wyniki firmy APS Energia

| Gospodarka Aktualności

APS Energia, producent systemów zasilania gwarantowanego, ma za sobą kolejny rekordowy rok pod względem przychodów i zysków. W 2019 roku skonsolidowane przychody APS Energia wzrosły w ujęciu r-d-r o 8,8% do 134,8 mln zł. Zysk netto powiększył się o 55,5% - do 10,6 mln zł, a marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 27,1% do 31,6%.

Rekordowe wyniki firmy APS Energia

Zdaniem zarządu firmy, rekordowy poziom przychodów i marży na sprzedaży w 2019 r. to efekt dotarcia do nowych klientów, dywersyfikacji przychodów i umocnienia pozycji rynkowej. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi w nowych sektorach, głównie trakcji i transporcie, produkcji dla energetyki atomowej oraz zwiększeniu skali działalności przede wszystkim na rynkach dawnej WNP.

Zobacz również