Słabsze wyniki Relpolu i APS Energii

| Gospodarka Aktualności

Relpol, krajowy producent przekaźników elektromagnetycznych, podał wyniki dotyczące pierwszego kwartału. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 33,5 mln zł i były niższe o 2,4% w porównaniu z I kw. 2018 r. Zysk netto wyniósł 1,5 mln zł, o 31,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei przychody firmy APS Energia wyniosły 20,9 mln zł (29,5 mln zł w I kw. 2018 r.). Strata na poziomie operacyjnym sięgnęła 2,5 mln zł, a strata netto 2,3 mln zł. Rok wcześniej wypracowane zyski to 4,4 mln zł i 3,3 mln zł.

Słabsze wyniki Relpolu i APS Energii

Firma Relpol tłumaczy osłabienie wyników zwiększonymi kosztami produkcji i niższą sprzedażą na rynku krajowym (-13,6%). Na rezultatach zaciążyły też wydłużające się w ubiegłym roku terminy dostaw towarów, co doprowadziło do składania przez producentów nadmiernej ilości zamówień w celu zabezpieczenia płynności produkcji. Konsekwencją tego była zbyt duża ilość towarów zalegających w magazynach producentów.

Spadek wyników APS Energii to zdaniem zarządu efekt wysokiej bazy ubiegłego roku, sezonowości branży, spadku znaczenia rynku rosyjskiego i tego, że pierwszy kwartał zwykle jest najsłabszym okresem w roku.

APS Energia w kolejnych miesiącach chce rozwijać kompetencje w zakresie aplikacji transportowych, a także w obszarach magazynów energii, elektromobilności oraz pochodnych nisz technologicznych. Ponadto planuje umocnienie pozycji istotnego gracza na rynku przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego w Polsce, poszerzenie oferty w dziedzinie energetyki atomowej oraz rozwój na rynkach zagranicznych. Szuka możliwości realizacji projektów na rynkach Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Zobacz również