Produkowany przez Relpol sterownik CZIP-PRO nagrodzony na tegorocznym Energetabie

| Gospodarka Aktualności

Produkowany przez firmę Relpol sterownik polowy nowej generacji CZIP-PRO został nagrodzony Pucharem Prezesa Polskiego Towarzystwa Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Nagrodę przekazano podczas odbywających się niedawno targów Energetab 2018.

Produkowany przez Relpol sterownik CZIP-PRO nagrodzony na tegorocznym Energetabie

CZIP-PRO - sterownik polowy nowej generacji oraz nagrodzone nowości w systemie:

  • logiki programowalne - możliwość swobodnego wykorzystania logik programowalnych przy zachowaniu pełnej integralności z dotychczasową funkcjonalnością CZIP®-PRO, w tym predefiniowanych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk dla wybranego pola rozdzielni;
  • detekcja zwarć doziemnych wysokooporowych (do 8 kΩ) - innowacyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe przeznaczone do skutecznego wykrywania zwarć o wysokich rezystancjach przejścia do poziomu 8 kΩ;
  • selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora uziemiającego - unikalna funkcja zabezpieczeniowa dla stacji rozdzielczych sieci SN z punktem neutralnym uziemionym przez dowolny element impedancyjny, w tym w sieciach skompensowanych.

źródło: Relpol