Nowe wielofunkcyjne przekaźniki czasowe firmy Relpol

| Technika

W artykule w ubiegłym miesiącu przedstawiliśmy jednofunkcyjne przekaźniki czasowe z nowej serii RPC. Wersje jednofunkcyjne są jednymi z najbardziej popularnych przekaźników czasowych, niemniej bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również przekaźniki wielofunkcyjne. Ich największą zaletą jest uniwersalność, czyli możliwość wybrania jednej z 10 dostępnych funkcji. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie np. dla hurtowni, służb utrzymania ruchu, wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża uniwersalność aplikacyjna. Dodatkowo możliwość zasilania napięciem od 12-240 VAC/DC daje możliwość zastosowania przekaźników wielofunkcyjnych w różnych instalacjach sieciowych i stałoprądowych.

Nowe wielofunkcyjne przekaźniki czasowe firmy Relpol

Tabela. 1. Funkcje realizowane przez przekaźniki RPC

Elementem wykonawczym czasowych przekaźników wielofunkcyjnych i jednofunkcyjnych są przekaźniki elektromagnetyczne RM84 i RM85. Ich styki zbudowane są z materiału AgSnO2. Daje to pewność działania przy obciążeniach indukcyjnych.

Wielkości czasu oraz zakresu odczytywane są w trakcie pracy przekaźnika, a nastawione wartości mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym czasie. Zmiana funkcji nie jest możliwa w czasie pracy przekaźnika. Zmiana nastawy funkcji w trakcie pracy jest odczytana dopiero po wyłączeniu i ponownym załączeniu zasilania. Ma to na celu zapobieżenie przypadkowym zmianom.

Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne firmy Relpol z nowej serii RPC dzięki różnorodności zaimplementowanych funkcji przeznaczone są do stosowania w automatyce przemysłowej i budynkowej, w systemach klimatyzacji, ogrzewania, w systemach zabezpieczeń, sygnalizacji, oświetlenia oraz w wielu innych aplikacjach. Możliwość wybrania dwóch różnych rodzajów zasilania: 230 VAC oraz uniwersalne 12-240 VAC/DC, zwiększa ich uniwersalność. Natomiast niski pobór mocy tych przekaźników wpływa na oszczędność energii elektrycznej.

Zalety nowych wielofunkcyjnych przekaźników czasowych:

 • realizacja 10 funkcji czasowych
 • możliwość ustawienia 8 zakresów czasowych od 1 s do 10 dni
 • realizacja płynnych nastaw czasowych od 0,1 do 1× zakresu
 • dwa napięcia zasilania: 12 ... 240 VAC/DC oraz 230 VAC
 • obudowa o szerokości modułu instalacyjnego o szerokości 17,5 mm
 • obciążenie w zależności od typu wynosi 16 A lub 2×8 A

Realizowane funkcje

Wszystkie przekaźniki RPC-1MA-, RPC-2MA-, RPC-1MB-, RPC-2MB- mają po cztery takie same funkcje E, Wu, Bp, Bi oraz po 6 różnych funkcji w zależności od typu. W efekcie użytkownik ma do dyspozycji 16 różnych funkcji w dwóch grupach produktów (RPC-.MA oraz RPC-.MB). Daje to szerokie spektrum możliwości ich stosowania (tabela 1).

RPC-1MA-UNI

RPC-1MB-UNI

RPC-2MA-A230

RPC-2MB-A230

Przykładowe funkcje realizowane przez przekaźniki wielofunkcyjne to:
B praca cykliczna sterowana zamykaniem zestyku sterującego S,
T generowanie impulsu 0,5 s po upływie czasu T,
Wi załączenie na nastawiony czas sterowane zamknięciami zestyku sterującego S, z funkcją wyłączenia przekaźnika wykonawczego R przed upływem czasu T,

Funkcja B

Funkcja Ra

Funkcja T

Funkcja Wi

Ra opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S, bez przedłużenia czasu T,
Wu załączenie na określony czas,
Ws jednokrotne załączenie na określony czas wyzwalane zboczem narastającym,
Esa opóźnione załączanie i wyłączanie sterowane zestykiem S,
E opóźnione załączenie,
Esp pojedynczy cykl opóźnionego załączania sterowany zestykiem S,
Wi funkcja pracy bistabilnej,
Ra opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S bez przedłużania czasu T.

Realizacja funkcji przekaźników wielofunkcyjnych:

 • Regulacja wartości ustawionych - wielkości czasu odczytywane są w trakcie pracy przekaźnika. Nastawione wartości mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie.
 • Dioda zasilania, gdy czas nie jest odmierzany, świeci światłem ciągłym. W trakcie odmierzania czasu T dioda pulsuje z okresem 500 ms, przy czym 50% czasu jest zaświecona, a 50% zgaszona.
 • Wyzwalanie: przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilania.
 • Zasilanie RPC-...-A230 przekaźnik może być zasilany napięciem przemiennym 48...63 Hz o wartościach 207...253 V.
 • Zasilanie RPC-...-UNI przekaźnik może być zasilany napięciem stałym lub przemiennym 48...63 Hz o wartościach 10,8...264 V.

Relpol
www.relpol.com.pl

Zobacz również