Przekaźniki czasowe w układach przemysłowych - aplikacje

| Technika

Przekaźnik czasowy jest w wielu przypadkach prostym i tanim rozwiązaniem sterownika sprawdzającego się w nieskomplikowanych układach automatyki domowej i przemysłowej. Mimo swojej prostoty jest on w stanie zastąpić rozwiązania oparte o przekaźniki elektromagnetyczne w obszarze sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją oraz w prostych instalacjach automatyki. Dużo niższa cena i wysoka funkcjonalność przekaźników czasowych czyni z nich także elementy konkurencyjne w stosunku do sterowników PLC i podobnych rozwiązaniach z obszaru sterowania. W poniższym artykule pokazanych zostało kilka przykładów, gdzie użycie przekaźników czasowych przynosi znakomite efekty użytkowe.

Przekaźniki czasowe w układach przemysłowych - aplikacje

Naturalnym obszarem aplikacyjnym, gdzie można stosować przekaźniki czasowe jest automatyka przemysłowa i budynkowa. Mogą one być np. dodatkowym zabezpieczeniem pieca do wypalania gliny, które będą chronić go przed długą niekontrolowaną pracą. Zawsze się może zdarzyć, że zapomnimy o wyłączeniu pieca i aby nie dopuścić do powstania takiej sytuacji w prosty sposób można się zabezpieczyć wykorzystując przekaźnik z funkcją odmierzania nastawionego czasu.

W takim rozwiązaniu po skończeniu cyklu przekaźnik wyłącza piec chroniąc go przed dalszym niepożądanym działaniem. W tym przypadku idealnie sprawdzi się przekaźnik czasowy RPC-1MB-UNI (fot. 2) z funkcją Wu (rys. 1) - załączenie na nastawiony czas. Ustawiając czas pracy mamy pewność, że piec zostanie wyłączony w odpowiednim momencie.

Innym przykładem użytecznej aplikacji może być wykorzystanie przekaźnika czasowego sterowania pompą w zbiorniku na deszczówkę z pływakiem aktywującym proces przepompowania nadmiaru wody. Pozwala on rozwiązać problem częstego załączania się pompy i niekontrolowane włączanie/przełączanie spowodowane niestabilną pracą pływaka.

Fot. 1. RPC-1E-UNI

Fot. 2. RPC-1MB-UNI

Fot. 3. RPC-2SD-UNI

Stosując przekaźnik RPC-1E-UNI (fot. 1) z funkcją E (rys. 2) - opóźnionego załączenia - można odsunąć w czasie reakcje na sygnał z zestyku przełączającego w pływaku, a tym samym zapobiec częstym, niepożądanym załączeniom pompy. Takie rozwiązanie pozwala wydłużyć życie urządzenia poprzez zmniejszenie liczby krótkich cykli pompowania. Podobne aplikacje można tworzyć w układach automatyki domowej i budynkowej, np. do sterowania oświetleniem, bramą garażową, wentylacją i podobnymi urządzeniami.

Przekaźniki czasowe można zastosować także do kontroli temperatury na halach przemysłowych. W obiektach produkcyjnych lub magazynowych można w prosty sposób zrealizować odłączenie klimatyzacji przy otwartych drzwiach lub oknach. System taki bazuje na informacjach z czujników, z którymi współpracuje przekaźnik czasowy.

Sygnał o otwartych drzwiach będzie wysłany z opóźnieniem realizowanym przez przekaźnik czasowy. W tym przypadku można zastosować przekaźnik czasowy RPC-2MA-UNI z funkcją czasową Ws - jednokrotne załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku sterującego S. Przekaźnik czasowy ma dwa styki, z których jeden można wykorzystać przekazując informacje do urządzeń klimatyzacyjnych, a drugi do syreny informującej o otwartych drzwiach.

Przekaźniki czasowe nowej serii RPC - cechy charakterystyczne

  • styki z AgSnO2 odpowiednie do pracy z obciążeniami indukcyjnymi
  • 8 zakresów czasowych od 1 s do 10 dni
  • płynna nastawa czasowa od 0,1 s do 1×zakres czasowy
  • uniwersalne napięcie wejściowe i napięcie sterowania 12...240 VAC/DC oraz 230 VAC
  • niski pobór mocy przez przekaźnik wpływający na oszczędność energii elektrycznej
  • podwójny zaczep zapewnia wygodny montaż na szynie DIN 35 mm
  • obudowa instalacyjna szerokości 17,5 mm
  • dostępnych 36 typów przekaźników
  • realizacja aż 40 funkcji czasowych

Jeszcze inne zastosowanie w automatyce ma przekaźnik czasowy RPC-2SD-UNI (fot. 3). Jest on przeznaczony do układów rozruchowych typu gwiazda-trójkąt. Został umieszczony w typowej obudowie instalacyjnej o szerokości 17,5 mm do montażu na szynie oraz ma uniwersalne napięcie zasilania od 12 do 240 VAC/DC.

Jest przeznaczony do układów rozruchowych silników i służy do obniżenia prądu rozruchowego za pomocą przełączenia topologii uzwojeń. Przekaźnik ten działa w następujący sposób: po włączeniu napięcia zasilania następuje zamknięcie zestyku 1 (gwiazdy) przekaźnika na czas T1. Zestyk 1 uruchamia stycznik zasilający silnik z uzwojeniem połączonym w gwiazdę (T1 - czas rozruchu silnika).

Rys. 1. Funkcja Wu

Rys. 2. Funkcja E

Rys. 3. Funkcja SD

Po upływie czasu T1 zestyk 1 przekaźnika zostaje otwarty i rozpoczyna się odmierzanie zwłoki czasowej T2, po upływie której następuje zamknięcie na stałe zestyku 2 przekaźnika uruchamiającego stycznik zasilający silnik z uzwojeniem połączonym w trójkąt (rys. 3).

Jak widać zastosowanie taniego i prostego w aplikacji przekaźnika czasowe daje potencjalnie duże możliwości usprawnienia instalacji i systemów.

Relpol
www.relpol.com.pl

Zobacz również