Warsztaty EMC 2022 - podsumowanie

| Gospodarka Aktualności

W dniach 27-29 czerwca 2022 roku odbyła się kolejna edycja Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej. Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Warsztaty EMC 2022 - podsumowanie

Tegoroczne XIII Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W trzydniowych obradach uczestniczyło ponad 250 uczestników, prelegentów, wystawców oraz zaproszonych gości. Zostało wygłoszonych ponad 60 prezentacji. Jednym z wiodących tematów konferencji była kompatybilność elektromagnetyczna systemów fotowoltaicznych.
Kolejnym tematem, któremu poświęcono kilka referatów, były zagadnienia EMC podzespołów i pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych.

Omawiane też były zagadnienia związane ze zmianami w dokumentach prawnych dotyczących szeroko pojętej kompatybilności elektromagnetycznej, m.in. zmiany w normach. Poruszane również były problemy dotyczące prawnych aspektów związanych z dyrektywami EMC, RED oraz z regulaminem R10.

Zorganizowane zostały także sesje związane z gospodarką widmem, podczas których przedstawiano m.in. referaty dotyczące wdrażanych systemów radiokomunikacyjnych 5G. Tradycyjnie podczas Warsztatów zostały przygotowane sesje poruszające tematykę pomiarów pól EM w odniesieniu do ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Trzeci dzień konferencji poświęcony był problemom związanym z systemami jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących.

Zobacz również