WB Electronics zawarł umowę z Hanwha Defense

| Gospodarka Komunikacja

WB Electronics podpisał umowę z południowokoreańską firmą zbrojeniową Hanwha Defense na zakup uzgodnionych elementów systemu dowodzenia i łączności. Wartość kontraktu wynosi około 655 mln zł. Umowa została zawarta w związku z planowaną przez spółkę realizacją na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia - odrębnego kontraktu na dostarczenie dla Wojska Polskiego w latach 2022-2026 uzbrojenia haubic samobieżnych K9, przy czym spółka będzie działała jako podwykonawca tego kontraktu.

WB Electronics zawarł umowę z Hanwha Defense

 

Zobacz również