UE i USA podejmują działania w celu uporządkowania reguł działania sztucznej inteligencji

| Gospodarka Aktualności

Ustawa Unii Europejskiej o sztucznej inteligencji (AIA, Artificial Intelligence Act), która została zatwierdzona przez Radę UE 6 grudnia i ma zostać rozpatrzona przez Parlament Europejski już w marcu 2023 roku, ma definiować reguły użycia AI w produktach i usługach w myśl zasady "im wyższe ryzyko, tym surowsza reguła". Jeśli zostanie przyjęta, AIA będzie pierwszą na świecie regulacją prawną dotyczącą sztucznej inteligencji.

UE i USA podejmują działania w celu uporządkowania reguł działania sztucznej inteligencji

Podobne działania prowadzone są w USA, których celem jest ochrona konsumentów, przeciwdziałanie stronniczości sztucznej inteligencji w zatrudnieniu i ubezpieczeniach. Wytyczne opracowuje NIST - Narodowy Instytut Standardów i Technologii, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności, ochrony obywateli i możliwości kontroli nad sposobem wykorzystywania danych o nich. W świetle projektu regulacji człowiek zawsze powinien mieć możliwość rezygnacji z wykorzystania AI w zakresie dotyczącym jego spraw.

Czy te projekty staną się obowiązującym prawem? I czy to prawo będzie skutecznie chroniło przed nadużyciami? Tego oczywiście nie da się z góry ocenić.