Aquila Clean Energy zawarła umowę z Trina Solar na dostawę modułów PV o mocy 800 MW

| Gospodarka Zasilanie

Trina Solar, światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań w zakresie energetyki słonecznej, oraz Aquila Clean Energy EMEA, platforma rozwoju czystej energetyki Grupy Aquila w Europie, podpisały ramową umowę na dostawę modułów fotowoltaicznych o mocy 800 MW. Moduły pokryją część zapotrzebowania generowanego przez projekty Aquila Clean Energy, które realizowane będą w regionie EMEA w latach 2023-2024.

Aquila Clean Energy zawarła umowę z Trina Solar na dostawę modułów PV o mocy 800 MW

Zawarte porozumienie otworzy drogę do przyszłych możliwości szerszej współpracy, w tym w zakresie nowych technologii, takich jak baterie Trina Storage lub rozwiązanie TrinaPro, w tym trackery solarne Trina Tracker. Możliwe jest także rozszerzenie współpracy na inne rynki i ostatecznie nawiązanie długoterminowego partnerstwa strategicznego.

Aquila Clean Energy EMEA zarządza obecnie w Europie potencjałem w zakresie OZE na poziomie około 10,3 GW, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej i słonecznej oraz magazynowania energii, z realizowanymi w różnych krajach projektami w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji.

źródło: Trina Solar