UE powinna wspierać także inne segmenty przemysłu elektronicznego, nie tylko chipy

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Nowy raport amerykańskiego stowarzyszenia IPC komentuje wysiłki Unii Europejskiej w kierunku zapewnienia większej niezależności i autonomii produkcyjnej w produkcji elektroniki. Raport jest kontynuacją sporządzonego 18 miesięcy temu dokumentu lobbującego na rzecz wsparcia przemysłu PCB w USA. Nowa analiza wskazuje na konieczność zapewnienia większego wsparcia lokalnym firmom elektronicznym, gdyż mają one kluczową rolę do odegrania w transformacji gospodarki w kierunku cyfrowym.

UE powinna wspierać także inne segmenty przemysłu elektronicznego, nie tylko chipy

IPC mówi, że uchwalona niedawno europejska ustawa o chipach jest krokiem w dobrą stronę, ale skupia się wyłącznie na przemyśle półprzewodnikowym. Niestety ustawa pomija inne krytycznie ważne segmenty ekosystemu elektronicznego, w szczególności produkcję płytek drukowanych (PCB) i usługi montażu elektronicznego (EMS), bez dostępności których półprzewodniki nie rozwiążą żadnego problemu.

Raport mówi, że w ciągu ostatnich 20 lat europejski sektor PCB doświadczył gwałtownego spadku potencjału, zmniejszając swój udział w rynku z około 20-30% światowej produkcji do zaledwie 2% obecnie. W tym czasie UE stała się uzależniona od Chin, które obecnie odpowiadają za około 65% całkowitego zapotrzebowania UE na PCB. W 2020 r. europejska produkcja PCB sięgnęła 2 mld euro, import wyniósł 4,2 mld euro, z czego 65% – czyli 2,73 mld – z Chin.

Sektor EMS odnotował w ostatnich latach "solidny" średni roczny wzrost, napędzany inwestycjami dużych globalnych firm, a także rozwojem rynków specjalistycznych, w tym motoryzacji, przemysłu, lotnictwa, wojska i medycyny. Jednak dalej kraje UE importują około 90% komponentów i materiałów oraz zlecają za granicą usługi EMS.

 
Branżowy podział rynku PCB w 2021 roku w Europie

Raport IPC zagłębia się ponadto w wiele aspektów, jak m.in. możliwości i pozycja UE w zakresie produkcji systemów embedded do aplikacji motoryzacyjnych, przemysłowych, wojskowych, telekomunikacyjnych i medycznych, niezbędne inwestycje w badania i rozwój, a także innowacje (B+R+I), zachęty do inwestowania w fabryki przyszłości i podobne tematy.

 
Produkcja PCB na świecie w podziale na rejony

Komisja Europejska jest świadoma problemów, o których mówił IPC. 23 czerwca Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) była gospodarzem spotkania na temat montażu elektroniki i produkcji płytek drukowanych z kluczowymi zainteresowanymi stronami z branży, w tym firmami z sektora energii odnawialnej, lotnictwa i kosmonautyki/obrony, motoryzacji i przemysłu. Nie podano szczegółów, o których mówiono.

IPC International to branżowa organizacja non-profit i twórca standardów i szkoleń, pomagająca producentom OEM, EMS, producentom PCB i dostawcom lepiej produkować i budować elektronikę. IPC ma 3100 członków w postaci firm wywodzących się ze wszystkich sektorów przemysłu elektronicznego.

 
Import płytek drukowanych do Unii Europejskiej był w 2020 roku ponad dwukrotnie większy niż produkcja krajowa, z czego 75% pochodziło z Chin.